Færder kommune vil trolig ikke gripe inn mot Selvaag-eier Frederik Selvaags hyttebygging i strandsonen på Tjøme, selv om han ifølge kommunen mangler nødvendig dispensasjon. Nå frykter folk på Tjøme at Færder kommune lar være å gripe inn mot ulovlig hyttebygging i strandsonen.

– Dette kan skape presedens for senere saker.