DN skrev nylig i en større dokumentar at Ivar Tollefsens Fredensborg har unnlatt å melde 11 leiegårder til kommunalt forkjøp. Nå viser det seg at det er to bygårder til som trolig skulle ha vært meldt.

– Vi kan ikke se at overdragelse av disse eiendommene i 2017 er meldt til oss. Ut fra den informasjonen vi sitter med nå ser vi ingen forhold som tilsier at disse ikke skulle vært meldt til oss, skriver kommunikasjonssjef Lena Nesset i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) til DN.

Hun tar forbehold om at Eby foreløpig ikke har undersøkt transaksjonene grundig.

Ivar Tollefsens personlige assistent, Anders Tveter, skriver følgende til DN om at de to leiegårdene ikke er meldt til Eby:

– Det er ingen bevisst omgåelse fra vår side, kun en forglemmelse.

13 leiegårder

De to leiegårdene i Observatoriegaten 13 og 15 i Vika inneholder 22 leiligheter. I januar 2017 kjøpte Fredensborg disse to leiegårdene av selskapet Oslo Apartments, som drev korttidsutleie av leiligheter på de to adressene.

De to leiegårdene i Observatoriegaten kommer i tillegg til de 11 leiegårdene DN omtalte lørdag. Det betyr at Eby nå undersøker 13 av Ivar Tollefsens leiegårdskjøp i Oslo. Bokført verdi på 12 av disse 13 eiendommene var i Tollefsens regnskaper 1,35 milliarder kroner ved årsskiftet.

– Den gangen tenkte ikke jeg på det. Det var litt fjernt for meg dette her. Det lå ikke lengst fremme i hodet mitt, forklarer Jens Hendrik Deunk, som var daglig leder i aksjeselskapet som eide Observatoriegaten 13 og 15, det samme selskapet som ble solgt til Ivar Tollefsens Fredensborg.

Ansvar

I juli 2014, to og et halvt år tidligere, solgte Deunk og hans partnere tre andre leiegårder til Ivar Tollefsen. Heller ikke transaksjonene i Sven Bruns Gate 1, 3 og 7 ble meldt til Oslo kommune, slik at leietagere, kommunen selv eller studentsamskipnadene kunne bruke forkjøpsretten.

Deunk forteller at det var avtalt at Tollefsen og hans Fredensborg hadde ansvar for å melde til Oslo kommune.

– Det står konkret i avtalen at han skal melde, sier Deunk, relatert til salget av leiegårdene i Sven Bruns Gate.

– Var det Tollefsen personlig som håndterte kjøpet?

– Vi forhandlet direkte med Ivar Tollefsen. Han brukte ingen advokat på det. Han var ryddig, men skarp, sier Deunk.

Tollefsen er ikke enig med Deunk.

– At selger mener at vi hadde ansvaret for å melde transaksjonen vedrørende Sven Bruns gate 1, 3 og 7, finner jeg ingen dekning for i noen av de inngåtte avtaler, skriver Tollefsens personlige assistent, Anders Tveter.

Krever svar

DNs undersøkelser viser at Ivar Tollefsen har eierinteresser i 82 leiegårder i Oslo.

Eby krever nå klare svar fra Ivar Tollefsen. Etaten vil vite om det er flere leiegårder som skulle ha vært meldt. I et brev sendt tirsdag skriver Eby følgende:

«Antallet overdragelser som skulle vært meldt er stort og vi forutsetter at dere nå gjennomgår hele eiendomsporteføljen for å undersøke om det er ytterligere overdragelser som faller inn under lovens meldeplikt og som derfor skal meldes inn til Oslo kommune.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.