I 2014 kjøpte boligkjøpere en leilighet der arealet var oppgitt til 96 kvadratmeter for 2,1 millioner kroner. Fire år senere, da de skulle selge, fant de ut at leiligheten egentlig var 70 kvadratmeter.

Kjelleren, som var blitt brukt som kjellerstue, hadde hele tiden vært fellesareal for sameiet. Dette var medregnet i salgsoppgaven fra 2014. Dermed ble leiligheten plutselig 26 kvadratmeter mindre.

Boligkjøperne klaget derfor eiendommeglerkontoret DNB Lillestrøm inn for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, og krevde erstatning. Dette var meglerkontoret som ble brukt da boligen ble solgt i 2014. DNB Lillestrøm ville ikke betale, men nemnden ga boligkjøperne rett. Nemnden mente at 110.000 kroner var en riktig sum.

Senket prisen

Opplysningene kommer frem i en avgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester fra tidligere i år. Daglig leder Eirik Frøytlog hos DNB Lillestrøm opplyser at saken skal opp til rettsmegling denne uken. Han ønsker ikke å kommentere saken før dette. Sakens kjerne var hvorvidt boligkjøperne hadde lidd et økonomisk tap.

I praksis ble arealet brukt som kjellerstue, og DNB mener at kjøperne dermed ikke har lidd noen form for tap da de i praksis hadde enerett til å bruke arealet.

– Det foreligger ingen opplysninger om at tidligere eller senere eiere er blitt nektet å bruke kjellerarealet på tilsvarende måte som klagerne.

Meglerkontoret poengterer også at prisantydningen ikke ble satt ned da arealet ble nedjustert. Det var først etter det ble rettet et krav mot meglerkontoret at prisantydningen ble endret.

Daglig leder Eirik Frøytlog, DNB Lillestrøm.
Daglig leder Eirik Frøytlog, DNB Lillestrøm. (Foto: DNB/Knut Neerland)

– Prisantydningen ble senere satt ned med 100.000 kroner, men det er ikke bevist at dette skyldtes at kjellerarealet formelt sett ikke tilhørte klagerne. Det kan ha vært på grunn av markedet, eller at megleren hadde satt prisantydningen for høyt, skriver meglerkontoret.

Har lidd tap

Boligkjøperne mener imidlertid at ved å måtte oppgi færre kvadratmeter led de et økonomisk tap. De mener meglerhuset må holdes ansvarlig fordi megleren burde vært grundigere i å sjekke eierforholdet til kjelleren. Leiligheten ble i 2018 solgt for 2,7 millioner kroner. Utregningen på hvor stort tapet var varierer fra 110.000 til over én million kroner.

Nemnden er i sin konklusjon ikke i tvil om at boligkjøperne har lidd et tap.

– Nemnden mener at det er klart at klagerne har lidd et økonomisk tap, men det er usikkerhet knyttet til beløpets størrelse, skriver nemnden, som altså landet på at 110.000 var et passende beløp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.