– Vi har hatt en prisstigning i første halvår, men nå er boligprisoppgangen ferdig, tror administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

Onsdag legger Eiendom Norge frem den landsomfattende bruktboligstatistikken for juni

Meier tror på boligprisnedgang.

– Ut fra våre tall ser det ut som prisene falt rundt en prosent på landsplan og kanskje enda litt mer i Oslo i juni. Så får vi sikkert den vanlige prisøkningen i august før det roer seg, sier Meier.

Ifølge Eiendom Norges statistikk steg de nominelle boligprisene i Oslo 9,3 prosent fra nyttår til og med mai – og før juni-tallene blir offentlige ligger prisene 4,5 prosent under pristoppen fra februar i fjor.

Boligprisene på landsplan steg 6,5 prosent fra nyttår til og med mai, og har tatt igjen forrige pristopp fra april 2017.

– Vi får en rolig prisutvikling i 2019 og 2020. Vi får ikke noe kjempehopp oppover igjen, noe jeg synes er positivt fordi markedet blir mer forutsigbart for selger og kjøper, sier Meier.

– Vil dempe veksten

Tall fra DNB Eiendom viser en prisnedgang på landsbasis i juni på 0,5-1 prosent.

– Det er en naturlig utvikling etter en sterk mai, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Juni er som oftest litt negativ i nominelle priser.

I Oslo ser DNB Eiendom en boligprisnedgang på rundt 0,5 prosent.

– Vi ser at en del eiendommer nå bruker en del visninger før det blir solgt, dette gjelder også i Oslo. Det tilføres fortsatt bra med boliger i markedet, noe som jeg tror vil dempe veksten utover i året. Det er nå en god balanse mellom kjøperes betalingsvillighet og selgernes forventninger i de fleste byene vi har gode tall på, sier Buraas.

– Boligmarkedet inn i dvalemodus

Eiendomsmegler 1 venter også at boligprisene skal bremse.

– Vi tror boligmarkedet er inne i en kortsiktig god periode, der kjøperne har inntrykk av at de gjør noen kupp etter korreksjonen i 2017, sier administrerende direktør Kent Victor Syverstad i Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus.

Renteøkninger, økt tilbud av boliger og fortsatt avtagende befolkningsvekst vil merkes, mener Syverstad.

– I beste fall vil dette sende boligmarkedet inn i dvalemodus fra høsten av og utover 2019, sier Syverstad.

Meglerkjeden solgte like mange bruktboliger som i fjorårets juni måned, og Syverstads egne tall viser at boligprisene i Oslo sto stille i juni.

– Vi tror mesteparten av prisveksten i Oslo for 2018 er tatt ut. Resten av året vil ha en relativt flat utvikling, dog med naturlige sesongsvingninger, sier Syverstad.

– Anser markedet som selektivt

DNB Eiendom solgte 10–15 prosent flere boliger i årets juni sammenlignet med tilsvarende måned de to foregående årene.

– Jeg anser markedet som selektivt, noe som tidligere har medført at prisene flater ut eller går litt ned. Går man ut med litt for høy pris på objektet får man lite respons. Kjøperne er med andre ord bevisste hva de vil ha, og hvor mye de er villige til å kjøpe for, sier Buraas.

Eiendomsmegler 1 formidlet like mange bruktboliger sist måned som i tilsvarende måned 2017, mens Privatmegleren solgte syv prosent flere boliger enn i juni 2017.

– Jeg er overrasket over at markedet klarer å absorbere det store antallet boliger som ligger ute for salg, sier Meier.(Vilkår)

Slik sparer du til pensjon
Anders Skar i Nordnet forteller hvordan aksjer kan hjelpe på pensjonssparingen.
01:03
Publisert: