– Trolig vil prisene i Oslo fortsette noe nedover i månedene som kommer. Vi tror likevel ikke dette er starten på et krakk i boligmarkedet, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i fredagens morgenrapport.

Til det mener hun de fundamentale driverne er for sterke, og trekker frem tre hovedårsaker til at bunnen ikke går ut av markedet:

  • Utsikter til lavere arbeidsledighet.
  • God