Trygve Hegnar, eier og redaktør av Finansavisen og Kapital, har i en årrekke eid det tidligere hotellet på Lyngør utenfor Tvedestrand.

Det tidligere hotellet, som leies ut til Hegnar fra familiens eget selskap, Periscopus, er næringseiendom og dermed unntatt eiendomsskatt. Men Tvedestrand kommune mener en brygge i tilknytning til eiendommen, i et område regulert til bolig, utløser eiendomsskatt. Brygga er vurdert å ha en markedsverdi på en halv million. Det betyr ifølge Tvedestrandsposten at kommunen har sendt krav om eiendomsskatt på 600 kroner.

–Åpenbart feil

Trygve Hegnar og hans barn Jon Trygve og Margrethe eier Periscopus as og har ifølge Agderposten en ligningsformue på 1,3 milliarder.

Til Agderposten sier administrerende direktør i Periscopus as, Knut Nyquist, at kravet på 600 kroner er urimelig og åpenbart feil og at han er sikker på at kommunen vil omgjøre vedtaket om eiendomsskatt.

«Vi ville klaget dersom kravet var 100 kroner også. 100 kroner er for mye når kravet er feilaktig. Størrelsen på kravet er irrelevant. Dette handler om prinsipper», sier Nyquist til avisen.

I klagen til kommunen skriver Nyquist at bryggen har vært brukt som gjestebrygge for hotellet og således er en del av næringseiendommen. Mens Tvedestrand kommunes saksbehandler i sitt svar til Periscopus skriver at bryggen ligger i et område avsatt til boligformål i kommuneplanen og at kommunen derfor ikke har vurdert bryggen som næringseiendom.(Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: