Hovedgrunnen til færre utleieboliger, er formuesverdien på sekundærbolig. Den har steget fra 60 prosent i 2015 til 100 prosent i 2023. Lar vi dette fortsette tar vi livet av utleiemarkedet som vi kjenner det i dag.

Stian Carlsen
Stian Carlsen

Det er mange meninger rundt temaet. På papiret tenker flere at disse endringene går utover de som har store formuer og kun de, mens det gagner fellesskapet i form av høyere skatteinntekter.

Sannheten er at dette på kort sikt går utover leietagere, og at det på lang sikt kan gå ut over alle. Ja, staten tjener mer i form av skattepenger, men til hvilken pris?

For oss i Utleiemegleren tjener vi riktignok på at leieprisene går opp, men vi mener at den prisstigningen vi ser nå er totalt urealistisk, både for leietagerne, utleierne og samfunnet.

Om vi fortsetter i dette tempoet kan den helt vanlige to-romsen i Oslo ligge på over 30.000 kroner i måneden i 2028, med tilsvarende høye kostnader for utleier.

Dette er et leiemarked vi ikke vil ha. Det vil bli unyansert og vi vet at det vil føre til mindre konkurranse, færre alternativer for leietagerne og lavere standarder.

Mange tenker kanskje at et mindre leiemarked vil gi flere mulighet til å eie egen bolig, og på kort sikt har de kanskje rett når det kommer flere bruktboliger inn på salgsmarkedet. Men, ser du på nybolig ser vi allerede tendenser til byggestopp og lavere utviklingsgrad i pressområdene.

På sikt vil manglende utbygging også blø over til bruktboligsalget, naturlig nok fordi etterspørselen og prisene vil skyte i været. Leiligheter som passer som førstegangskjøp vil få enda større konkurranse, både fra de som kanskje kunne tenke seg å leie i stedet, men også fra store og svært økonomisk sterke aktører som ønsker å leie ut.

Vi må ha et differensiert og bredt leiemarked i Norge som vokser i takt med etterspørselen, spesielt fordi det er en realitet at ikke alle ønsker eller vil kunne eie egen bolig i fremtiden. Det siste vi vil er at man bare må ta til takke med det man får, det leder kun til skrekkeksempler og dårligere livskvalitet.

Norske boligpriser falt 1,2 prosent i juni

Allerede nå ser vi tendenser til kaos i markedet. Det er storinnrykk av studenter i pressområdene, og tilbudet er ikke i nærheten av å tilfredsstille etterspørselen. Den dissonansen fører til store økninger i leieprisene, men kanskje enda mer bekymringsfullt, studentene må i mange tilfeller ta til takke med det de får.

Dette leder også til en svært skjev maktbalanse mellom utleier og leietager, som igjen kan føre til ulovlige leieforhold og svært ugunstige boforhold.

Så, hvordan løser vi dette? Først og fremst må vi gjøre noe med det totalt feilslåtte skatteeksperimentet. Formuesverdien på sekundærbolig må ned til tidligere verdier. Leiemarkedet var veldig mye sunnere for fem år siden. I dag ser vi flere titall på ventelisten på nesten samtlige storbyleiligheter, mens det for fem-seks år siden sjeldent var flere enn tre-fire andre du måtte konkurrere med.

Det må også legges til rette for boligutvikling i pressområdene. I dag bygges det altfor lite nye boliger som passer etterspørselen. Størrelseskravet på 35 m² er urealistisk i dagens marked, og vi får mange tilbakemeldinger om leietagere som gjerne heller vil bo litt mindre enn å leie seg i hjel. I tillegg bør det offentlige på banen med krav til standard og regelverk for utleie. Det er viktig at dette ikke er kompliserte merkeløsninger som koster så mye tid eller penger at vanlige småinvestorer ikke får til å følge de.

Vi kan fortsatt snu denne trenden, det er på tide at Norge tar dette på alvor, for dette handler om fremtidens hjem.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.