– Vår aksept ble gitt på feilaktige premisser.

Det sier Elisabet Rui, avdelingsdirektør for miljø- og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold.

Fridtjof Falck, eieren av hytta.
Fridtjof Falck, eieren av hytta.

Hun er sjokkert over bildene av Clarksons-skipsmegleren Fridtjof Falcks flunkende nye hytte, som hun mener er langt fra den hytta Fylkesmannen godkjente i 2015.

Elisabet Rui, avdelingsdirektør for miljø- og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold.
Elisabet Rui, avdelingsdirektør for miljø- og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold. (Foto: Fartein Rudjord)

Nå varsler hun at konsekvensene kan bli dramatiske:

– Rivning kan være et aktuelt tiltak. Det vil være svært urettferdig dersom denne saken ikke skal få konsekvenser. Det har med rettssikkerheten å gjøre.

Tønsbergs Blad omtalte saken tidligere fredag.

«Må ikke la seg skremme»

Rui mener Færder kommune nå må ta tak i saken, og ikke må la seg skremme av et kostbart bygg:

– Det kan ikke være slik at hvis man setter opp en flaggstang, så skjæres den ned fordi den var billig, mens en stor og flott hytte får stå i fred.

Bak hytta i Bukkeliodden på Tjøme står den omstridte arkitekten Rune Breili.

DN avdekket i fjor høst hvordan en rekke kjente hytteeiere på Tjøme ved hjelp av Breili har revet og bygget om fritidsboliger i strandsonen. Arkitekten har ifølge en rapport fra revisjonsfirmaet BDO «utvekslet vennetjenester» med en tidligere byggesaksleder, blant annet i form av arkitekttegninger for et hus byggesakslederen har fått oppført.

Skipsmegler Falcks hytte er ikke blant byggesakene omtalt i den anledning.

Tjøme kommune dro likevel på befaring til hytta i november i fjor, og avdekket en rekke graverende feil.

Steilet

Etter at kommunen ble slått sammen med Nøtterøy ved nyttår, har saken ligget på bordet til den nyopprettede kommunen Færder. Kommunen står nå overfor en rekke betente saker med kostbare hytter oppført av Rune Breili.

I mai vendte kommunen seg til Fylkesmannen for å be om råd i saken om skipsmegler Falcks hytte på Bukkeliodden.

Fylkesmannen steilet da de fikk se det ferdige bygget.

«Søknadsteksten, tegninger og illustrasjoner, kommuneadministrasjonens vurderinger og arkitektens uttalelser på befaring i 2015, ga et helt annet inntrykk av hvordan fritidsboligen ville fremstå i terrenget, enn det som faktisk er situasjonen etter at fritidsboligen er bygget,» skriver Fylkesmannen i et krast brev til kommunen.

Resultatet er en svært synlig konstruksjon, som på ingen måte «gir et svært dempet inntrykk» eller er «en del av omgivelsene», skriver Fylkesmannen i et krast brev til kommunen.
Resultatet er en svært synlig konstruksjon, som på ingen måte «gir et svært dempet inntrykk» eller er «en del av omgivelsene», skriver Fylkesmannen i et krast brev til kommunen. (Foto: Fylkesmannen i Vestfold)

Bygningen skulle ifølge arkitekten og kommunen «gis et svært dempet inntrykk», «ligge inne i bakken» og «bli en del av omgivelsene». Resultatet er imidlertid en svært synlig konstruksjon, som på ingen måte «gir et svært dempet inntrykk» eller er «en del av omgivelsene».

Fylkesmannen ber nå kommunen vurdere om oppføringen er ulovlig.

– Vi forventer at kommunen tar fatt i hele saken – også hytta som er godkjent på feilaktige premisser, sier Elisabet Rui.

Slår tilbake

DN har forelagt Fylkesmannens brev for hytteeier Fridtjof Falck, som viser til Rune Breili for kommentarer.

Breili reagerer sterkt på brevet fra Fylkesmannen:

«Foreviste brev er for øvrig ikke mottatt av Breili & Partnere, men kommuniseres nå direkte via pressen. Det synes også være en ny og lite heldig praksis som man vanskelig er i tråd med godt forvaltningsskjønn som overrasker», skriver Breilis advokat Vibeke Hein Bæra i en epost til DN.

Arkitekt Rune Breili.
Arkitekt Rune Breili. (Foto: Gorm K. Gaare)

Breili mener fritidseiendommen er bygget helt lik modellen og tegningene som er godkjent av kommunen og Fylkesmannen, skriver Bæra.

«Det er med undring man registrerer at Fylkesmannen nå etter bygging i henhold til brevet forelagt oss fra DN synes å fraskrive seg sitt ansvar ved å ta avstand fra egen tidligere godkjennelse. Dette synes ikke å være i henhold til god forvaltningsskikk», skriver hun.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide – Sommergadgets
Gråbein snakker om de beste dingsene som får deg gjennom sommeren.
02:04
Publisert: