Finanstilsynet klargjør i et rundskriv at bankene må stramme inn sin virksomhet, slik at den ikke er i strid med god forretningsskikk ved långivning og andre banktjenester til boliglånskunder.

Bankene bidrar til finansieringen av boligkjøp og er samtidig i mange tilfeller eier av eiendomsmeglingsforetak.

«Det er dermed nære forbindelser mellom finansieringsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet, og det er i dag ikke uvanlig at eiendomsmeglingsforetak og banker markedsfører og anbefaler hverandre.», skriver Finanstilsynet i rundskrivet.

- Hindre forsøk på å utnytte en markedsposisjon

Finanstilsynet presiserer også at eiendomsmeglingsforetak ikke skal inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling.

«Prinsippet om fritt meglervalg skal beskytte oppdragsgiverne mot urimelige avtaler, og skal hindre forsøk på å utnytte en markedsposisjon på andre områder enn eiendomsmegling til å skaffe kunder til meglingsvirksomheten.», skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet påpeker også at det er i strid med med god forretningsskikk hvis en bank knytter vilkår om bruk av et bestemt eiendomsmeglingsforetak i forbindelse med långivning eller ved tilbud om andre banktjenester.

«Et eksempel på dette er at kunden tilbys finansiering på mer gunstige vilkår enn ellers, for eksempel lavere rente på mellomfinansiering eller boliglån, under forutsetning av at bankens eiendomsmeglingsforetak benyttes.», skriver Finanstilsynet.

- I strid med god forretningsskikk

Finanstilsynet har erfart at det ikke er uvanlig at bankens saksbehandler får et honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens eiendomsmeglings foretak.

«Insentivordninger som er betinget av at bankkunden inngår eiendomsmeglingsoppdrag, vil medføre risiko for at det likevel stilles vilkår om inngåelse av oppdrag med et bestemt eiendomsmeglingsforetak, og medfører etter Finanstilsynets vurdering en uakseptabel høy risiko for at kundebehandlingen skjer i strid med god forretningsskikk.», skriver tilsynet.

- Uheldige koblinger

Norges Eiendomsmeglerforbund mener dette er et viktig grep for å bevare eiendomsmeglerens integritet i bolighandelen.

- Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er glad for at Finanstilsynet slår ned på uheldige koblinger mellom bank og eiendomsmeglingstjenester. NEF har mange medlemmer som over tid har utrykt bekymring for en utvikling hvor næringsinteresser, konkurranse om kunder og alternative inntektskilder kan ramme kundenes beste interesser, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en pressemelding.

Les mer om eiendom:
Disse boligene har steget 12,8 prosent på ett år  

Frykter boligprisene i Oslo skal stige 40 % på fire år  

Meglerne dropper verditakst på boliger i Oslo

- Dette er svært høyt og er et symptom på et presset boligmarked  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.