Arbeiderpartiet i Oslo, med byrådslederkandidat Raymond Johansen i spissen, går til valg på å innføre eiendomsskatt i hovedstaden.

Oslo er den eneste av landets storbyer som ikke skattlegger boliger.

Hvis Ap kommer til makten i Oslo, vil partiet skattlegge alle boliger som har en anslått markedsverdi på over fem millioner kroner.

En bolig med anslått markedsverdi på seks millioner kroner, får en skatt på 2400 kroner per år. En bolig til 15 millioner kroner, får en skatt på 24.000 kroner i året med Aps modell.

 

Se her hvor mye gjennomsnittsskatten blir i hver bydel i Oslo - og finn ut hvor mye du må betale i skatt.
Saken fortsetter under grafikken

 


Inntektene fra eiendomsskatten vil Raymond Johansen bruke til å ruste opp eldreomsorgen og sørge for full barnehagedekning i byen.

– Vi ønsker å føre en ærlig valgkamp hvor vi er åpne om både muligheter og begrensninger. Jeg opplever stor velvilje ute i byen til å være med på dette spleiselaget for økt velferd, også fra dem som må betale eiendomsskatt. Men i motsetning til Høyre i Bergen, sier vi på forhånd at vi må innføre eiendomsskatt for å kunne gjennomføre nødvendige velferdsløft, sier Johansen til DN.

Mest i vest

Hvis Ap vinner byrådsmakt i Oslo til høsten, vil partiet innføre eiendomsskatten gradvis. I 2016 blir skattesatsen på boliger to promille, før den økes til tre promille fra 2017.

– Vi mener at en moderat eiendomsskatt for de dyreste boligene er riktig å innføre, slik 341 andre kommuner har gjort over hele landet, deriblant storbyer som Bergen, Stavanger og Kristiansand, som ikke er styrt av Arbeiderpartiet, sier Johansen.

Raymond Johansen er Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo.
Raymond Johansen er Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo. (Foto: Elin Høyland)
Basert på tall fra skatteetaten over fordeling av boliger i ulike prisintervaller i de enkelte bydelene, har DN beregnet hvordan eiendomsskatten vil slå ut når satsen er på tre promille.

Beregningene viser at skatten vil ramme 22 prosent av byens boliger og gi kommunen en ekstra inntekt på 330 millioner kroner.

For de 57.000 boligene som blir omfattet, blir skatten på anslagsvis 5800 kroner i året i gjennomsnitt.

Samtidig viser beregningene at skatten slår svært forskjellig ut ulike steder i byen, både med hensyn til hvor stor andel av boligene som blir skattlagt og med hensyn til hvor høy skatten blir.

Det er boligene i vest som får den klart største skattebelastningen. I Vestre Aker bydel vil eiendomsskatten slå inn for 60 prosent av boligene, og de drøyt 10.000 boligene som omfattes får i snitt en skatt på 8800 kroner. Også i Ullern og Nordre Aker, i tillegg til de drøyt 300 boligene i Marka, vil eiendomsskatten omfatte minst halvparten av boligene.

I den andre enden av skalaen ligger Sagene og Alna, der bare tre prosent av boligene blir omfattet. De får en gjennomsnittlig skatt på rundt 2500 kroner i året. Forskjellene gjenspeiler at det er langt flere dyre boliger i vest enn i øst.

Høyre mener skatten vil ramme langt flere enn én av fem, som Ap legger opp til:

– Tusenvis av boligeiere i Oslo kommer til å få seg en overraskelse  

Kan klage

Anslaget på markedsverdi som brukes til å beregne skatten er ikke nødvendigvis identisk med den faktiske markedsverdien. Eiendomsskatten tar utgangspunkt i Skatteetatens anslag for boligens markedsverdi, som igjen tilsvarer fire ganger ligningsverdien som fremgår av selvangivelsen. Skatteetaten fastsetter boligverdien ut fra en SSB-modell, på grunnlag av byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Det betyr at den anslåtte markedsverdien blir et gjennomsnitt for et gitt område, og den tar ikke hensyn til for eksempel om boligen har utsikt, trenger oppussing eller andre forhold som kan ha betydning for faktisk markedsverdi. De som har fått en anslått markedsverdi som er for høy, kan klage.

Skatteetaten oppdaterer sine tall en gang i året. De ferskeste tallene er fra 2013, og det er disse DN har brukt i beregningene.

Når boligprisene stiger, vil det slå ut i økte ligningsverdier og anslåtte markedsverdier fra Skatteetaten, men med et visst tidsetterslep. Dersom de siste årenes kraftige boligprisvekst fortsetter, vil dermed skatteetatens ligningsverdier og anslåtte markedsverdier også stige, og flere boliger vil komme i skatteposisjon. Johansen har imidlertid ingen plan for å justere bunnfradraget i takt med boligprisveksten. På spørsmål om hvilke grep han vil ta for å justere bunnfradraget når boligprisene endrer seg, svarer Johansen slik:

– Oslo Arbeiderparti har programfestet at bunnfradraget skal være på fire millioner.

Les også:

– Tusenvis av boligeiere i Oslo kommer til å få seg en overraskelse  

Solgte 550 vaser om dagen ifjor  

Spar 1 million på 52 minutter

Så mye kan din eiendom stige i verdi (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.