Tirsdag klokken 10.00 mottar finansminister Siv Jensen rapporten fra SSB-sjef Hans Henrik Scheel. Han leder utvalget som blant har som oppdrag å foreslå hvordan selskapsskatten skal kuttes. DN har snakket med kilder med detaljert innsikt i utvalgets arbeid.

DN får bekreftet at utvalget trolig vil foreslå å kutte selskapsskatten og inntektsskatten fra dagens 27 prosent til 20 prosent.

Dette vil innebære at staten mister skatteinntekter på opp mot 80 milliarder kroner i året. Da Scheel-utvalget fikk sitt mandat, ble det understreket at skatteendringene skulle gjøres provenynøytralt. Det betyr at staten fortsatt skal ha like store skatteinntekter. Og det er innhentingen av disse ekstrainntektene som vil skape den store debatten.

Etter det DN erfarer foreslår utvalget en total ombygging av dagens skatteregime og en kraftig økning av skatt på eiendom.

* Skatt på bolig øker

* Skatt på næringseiendom øker

* Skatt på hytter og fritidseiendom øker

* Utleieinntekter i egen bolig beskattes

Etter det DN kjenner til, vil skatteøkningen på bolig og eiendom komme som en følge av at eiendom skal verdsettes nærmere den reelle salgsverdien. Skatteendringene er så omfattende at sjeføkonom Roger Bjørnstad i analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse i mandagens utgave av Dagens Næringsliv varsler boligkrakk.

Les hele saken her (Krever innlogging)

Utvalget foreslår etter det DN erfarer å kutte flere skattefradrag:

* Boligeiere som i dag leier ut inntil halve boligen skattefritt skal ikke lenger få skattefritak.

* Boligsparing for ungdom (BSU) er også foreslått kuttet.

* Scheel-utvalget vil også avvikle eller endre dagens pendlerfradrag som er gunstig for arbeidstagere som bor langt unna arbeidsplassen.

* Utvalget vil etter det DN erfarer også foreslå kutt i foreldrefradraget der du får igjen for kostnader til pass og stell av barn.

* Skatteklasse 2, ordningen der fradrag er høyere når ektefeller lignes under ett for begges samlede inntekt, skal ifølge DNs kilder også fjernes.

* Etter det DN kjenner til, vil Scheel-utvalget også foreslå at finansbransjen skal skattlegges hardere gjennom merverdiavgift og gebyrer. I dag er det ikke moms på finansielle tjenester.

* Men forslagene som skal skaffe nye skatteinntekter, stopper ikke der. Ifølge DNs kilder vil utvalget også foreslå endringer som i større grad vil ramme privat forbruk av varer og tjenester.

Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre, påpeker at kutt i selskapsskatten vil gi norsk næringsliv bedre konkurransekraft.

– Men jeg er ikke positiv til at redusert selskapsskatt skal medføre tilsvarende økte skatter på bolig og eiendom og økte skatter for folk generelt, sier Flåtten. Han påpeker at utvalget har mulighet til å foreslå en løsning som ikke er provenynøytral og dermed gir skattelette totalt sett.

– Det håper jeg de velger som hovedspor, sier Flåtten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.