Torsdag 11. august går fristen ut for å klage på eiendomsskatten som 55 761 boligeiere i Oslo fikk utskrevet før sommeren. Advokat Bettina Banoun, partner i Wiersholm og tidligere leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, bekrefter at hun har flere klienter som vil klage på at eiendomsskatten de er ilagt er ulovlig.