Høyesteretts ankeutvalg gir full uttelling til Ugland-leiren i striden mot tidligere toppsjef Kjell Rune Staddeland.

Eks-sjefen må i fengsel og tilbakebetale det han skylder rederiet. Samtidig vil Høyesterett vurdere på ny hva han skal få betalt for aksjene han eier i rederiet.

- Vi er veldig tilfreds med utfallet. Vi er fornøyde med at vi får en ny prøving av kostprisspørsmålet, og vi er fornøyde med at vi slipper å bruke store ressurser på en ny prøving av erstatningskravet i Acta-saken. Alt dette kan vi nå legge bak oss. Nå er det meste ryddet unna, og vi står igjen med et veldig rettslig spørsmål, sier Ugland-advokat Egil Jarslett til Agderposten.

 

Godt betalt
Kjell Rune Staddeland var blant landets aller best betalte toppledere som sjef hos bonden, skipsrederen og milliardæren Johan Benad Ugland i Grimstad.

I tillegg til var han sluppet inn på eiersiden i rederiet. Inntil han ble for grådig.

Gikk til sak
Ugland oppdaget at Staddeland hadde mottatt penger under bordet for et skipssalg, forlangte hans avgang, og at aksjene han eide i rederiet ble tilbakelevert. 

Acta-kravet var opprinnelig på 102 millioner kroner, men ble redusert i forkant av lagmannsrettens behandling.

Oppfattet ikke tilbudet
Men at Ugland var villig til å frafalle dette kravet, oppfattet aldri advokat Harald Arnkværn som forhandlet på vegne av Staddeland i 2009.

Kjell Rune Staddeland hevder at dersom han hadde fått beskjed om at Acta-kravet var frafalt, ville han ha tatt imot tilbudet fra Ugland og dermed sluppet anmeldelse og fengselsdom.

- Da ville jeg tatt pengene og walked away, sa Staddeland til Dagens Næringsliv etter lagmannsrettens dom tidligere i år.

- Selv om det betød at du måtte tilbakebetale 25 millioner kroner samt kun fikk 62,5 millioner kroner for aksjer du mente du var lovet 125 millioner kroner for?

- Ja, risikoen ved en politianmeldelse ville vært for stor, noe også ettertiden viser, sa han.

Forlangte mer
Advokat Tom B. Knudsen avviste dette bestemt.

- Faktum er at han forlangte 125 millioner kroner for aksjene og at han aldri var villig til å godta de tilbudte 62,5 millionene, sa Knudsen til DN.

Kilde: Dagens Næringsliv

Staddeland motsatte seg dette og gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver, som anmeldte forholdet.

Dømt
Etter over tre år i rettsssystemet ble den tidligere toppsjefen i februar i år dømt til tre og et halvt års ubetinget fengsel.

Han ble også dømt til å betale tilbake pengene han hadde underslått, tidligere bonus samt en betydelig erstatning for tap på en investering som ble foretatt uten tilstrekkelig fullmakt. Staddeland anket.

Fredag ble anken avvist av Høyesterett. Dermed står lagmannsrettens dom fast. Ugland-leirens anke over prisfastsettelsen på Staddelands eierandel gikk imidlertid igjennom.

Tas til etteretning
- Vi tar ankeutvalgets beslutning til etteretning og konstaterer at det som også er behandlet er spørsmålet om aksjene, sier Staddelands advokat, Rasmus Asbjørnsen i advokatfirmaet Haavind, til DN.no.

- Var du overrasket over ankeutvalgets beslutning?

- Jeg hadde vel en tanke om at hvis de først henviste den til avdeling, så ville de henvise hele anken, men det har de ikke gjort, sier han.

- Lammende og ødeleggende
Johan Benad Ugland uttalte til Dagens Næringsliv tidligere i år at saken har vært svært belastende. Han prøvde selv å løse saken utenfor retten.

- Denne saken har vært lammende og ødeleggende for hele organisasjonen vår. Og så har du all den fokuseringen på oss der vi blir brettet ut i alle retninger i avisene. Jeg er helt kjørt nå, sa Ugland til avisen.

Forsøkte unngå anmeldelse
- Tenker du mye på hvordan alt dette kunne vært unngått?

- Ja, og jeg forsøkte jo å unngå alt sammen. Jeg brukte dobbeltstemmen min i styret flere ganger, sa Ugland med henvisning til at det tok flere måneder fra handlingen til Staddeland ble kjent før saken ble anmeldt. Styrets flertall ville anmelde, mens Ugland holdt igjen.

Det har ikke lykkes DN.no å få kontakt med Kjell Rune Staddeland mandag.
Kilde: Dagens Næringsliv/DN.no.

Les også:

<b>Må betale aksjetap</b>

<b>Avkledd og dømt - igjen</b>

<b>Knusende dom mot Uglands eks-sjef</b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.