Forsvarsmateriellet som er eksportert til Saudi-Arabia er såkalt b-materiell, militært utstyr som ikke regnes som våpen eller våpendeler.

I stortingsmeldingen om norsk våpeneksport, som ble langt fram fredag, er eksporten til Saudi-Arabia kategorisert som «kjøretøy, komponenter og annet elektronisk utstyr».

Totalt eksporterte Norge forsvarsrelaterte varer og tjenester til militære formål for om lag 3,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksporten av våpen og militært utstyr 2,9 milliarder og andre militære varer nesten 650 millioner

Viktig verdiskapning

– Norsk forsvarsindustri er viktige verdiskapere og teknologidrivere både innenfor militær og sivil sektor. Det er derfor regjeringens mål å fortsatt legge til rette for tydelige og forutsigbare rammer for forsvarsindustrien med utgangspunkt i en restriktiv kontroll med eksporten av forsvarsmateriell, sier utenriksminister Børge Brende (H).

I 2014 ble det også gitt 20 avslag på søknader om eksport. Totalt var det en nedgang i eksporten på om lag 15 prosent i forhold til i 2013.

Kritisk

– Samtidig som Norge og andre land forferdes over Saudi-Arabias pisking av regimekritikere samt andre grove brudd på menneskerettighetene, og Saudi-Arabia leder an i krigen mot Jemen, fortsetter altså Norge å utruste landet militært, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner som i flere år har bedt norske myndigheter om å stanse denne eksporten til Saudi-Arabia og andre undertrykkende regimer.

– Denne eksporten vil neppe gjøre verden tryggere. Vi ber Brende forklare hvorfor han tillater at Saudi-Arabia forsynes med norsk militærutstyr, sier Tønnesen.

Les også:

Disse boligene falt 4 prosent i oktober

Bieber-sponsorer krever erstatning

Arbeidsledige kommer ikke lenger raskt i ny jobb: - Det kan se ut som det er uttømt

Se DNtv: Én øvelse trener hele kroppen

Én øvelse trener hele kroppen
Men før du kan gjøre den, må du mestre disse tre baseøvelsene.
01:19
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.