Har Katinka Holtsmark gått glipp av at Norges elbilsatsing er et svært godt enøktiltak?

Samfunnsøkonom Katinka Holtsmark vil kutte energiforbruket for å løse klimaproblemet, og I DN 3. juni angriper hun elbilpolitikken for å øke energibruken. Vi vil minne om at en elbil kutter energibruken ned mot en fjerdedel av det en bensinbil bruker på samme distanse, akkurat slik Holtsmark ønsker seg. I tillegg trenger ikke elbilen fossil energi i det hele tatt.

Holtsmark mener elbilpolitikken er for en liten gruppe som kjøper dyre biler. Men elbilpolitikken er for alle. Man starter med de nye bilene, fordi det er da teknologivalget faktisk skjer.

Nye elbiler blir etter hvert solgt videre i bruktbilmarkedet. Da blir elbil tilgjengelig for det store flertallet av oss, bruktbilkjøperne. Hver eneste solgte elbil bidrar til utslippskutt i opptil to tiår fremover.

Heller enn dagens elbilsatsing vil Holtsmark øke avgiftene for de bruktbilkjøperne som allerede er låst i et fossilt teknologivalg noen har tatt før dem.

Det er mulig man også kommer et stykke på vei med dette, men som ensidig strategi kommer man neppe i mål fordi det vil kreve en bensinpris så høy at den ikke er realpolitisk mulig å innføre.

Ingen land i verden har klart å få til omfattende elektrifisering av transportsektoren gjennom ensidig å prise bruk av bil, slik Holtsmark foreslår. Ingen land har klart å redusere bilkjøringen så mye som Holtsmark foreslår, gjennom ensidig bruk av avgifter på bilkjøring. Igjen driver man med skrivebordsteorier, fremfor å verdsette endring på bakken.

Derimot er det flere eksempler på land og byer som har klart å gjennomføre både elektrifisering og tiltak for å begrense biltrafikken. Det får de til ved en kombinasjon av pisk og gulrot.

I Norge har vi for eksempel høye kjøpsavgifter på forurensende bensin- og dieselbiler, kombinert med avgiftsfritak på de utslippsfrie bilene. Resultatet vet vi: Norge elektrifiserer nå personbilene i rekordtempo.

Om man faktisk leser IEA-rapporten, som Holtsmark tar til inntekt for sitt syn, så er den spekket med argumenter for en sterk elbilsatsing. I rapporten står det til og med at om vi ikke endrer adferd (les: kjører mindre fossilbil), så må overgangen til elbiler gå enda raskere for å nå 1,5-graders målet.

IEA tar riktignok til orde for at det må bli færre biler i byene, men det er først og fremst fordi utslippseffekten av redusert bilbruk er størst i perioden vi fortsatt har mange fossilbiler, ikke fordi elbil er energikrevende slik Holtsmark later til å tro.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.