For første gang dokumenterer Finansdepartementet at det er lønnsadelen i Norge som kjøper seg elbil. I tillegg vil staten tape opp mot fire milliarder avgiftskroner i 2014.

Det er i regjeringens revidert nasjonalbudsjett de oppsiktsvekkende tallene kommer frem.

I debatten rundt el-biler, og særlig fordi elbilen Tesla er en dyr bil, har det vært antatt at det er godt bemidlede personer som står bak kjøpene av elbiler. Nå dokumenterer departementets tall denne trenden og finansminister Siv Jensens departements slår fast i budsjettdokumentene at det er høytlønnsgruppene som kjøper elbil - for å kjøpe seg ut av bilkøene.

«Rett til å kjøre i kollektivfeltet har nok vært en viktig årsak til at mange har anskaffet elbil. Tidsbesparelsen kan være stor, og særlig personer med høy inntekt kan ha høy betalingsvillighet for å unngå kø. Kilder som kombinerer inntektsstatistikk og kjøretøyregisteret viser en klar positiv sammenheng mellom bruttoinntekt og andelen elbileiere. Gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2012 for dem som eide elbil ved utgangen av 2013 var i underkant av 900.000 kroner. Til sammenligning var bruttoinntekten for dem som eide bensin- og dieselbiler registrert i 2000 eller senere i underkant av 500.000 kroner».

Klimaforlik

Elbilkjøperne ligger langt over lønnssnittet for vanlige bilkjøpere.

Elbil-eiere nyter som kjent godt av av total avgiftsfrihet, momsfrihet, slipper å betale bompenger og kan parkere gratis. Dette er et resultat av klimaforliket som ble inngått mellom partiene på Stortinget. Derfor kan ikke regjeringen endre denne politikken i denne stortingsperioden eller før det eventuelt forhandles frem et nytt forlik. Eneste mulighet for endre de gunstige ordningene tidligere er hvis det totale antallet elbiler overskrider 50.000 biler, som er målet for antall elbiler i klimaforliket.

Ifølge revidert statsbudsjett vil staten tape mellom tre og fire milliarder kroner i 2014 som følge av avgiftsfritaket på elbiler.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.