LO og Fafo la mandag frem en ny stor undersøkelse om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.

Den viser at 24 prosent har en arbeidsplass der samarbeidsforholdet til kollegaer gir problemer på arbeidsplassen.

Samtidig sier 22 prosent at samarbeidsforholdet til ledelsen er problematisk.

Vold og trakassering
Enda verre er det at 12 prosent opplever mobbing og trakassering, og at seks prosent opplever vold mot ansatte.

- Når seks prosent svarer at de har en arbeidsplass der vold mot ansatte har blitt opplevd som et problem i løpet av det siste året, er det for de det gjelder svært alvorlig. Det er også et tankekors at 19 prosent av disse svarer at det heller ikke er satt i gang tiltak for å løse dette voldsproblemet, kommenterer Fafo-forsker Rolf K. Andersen.

Undersøkelsen viser også at det nytter å gjøre tiltak:

- Tar man tak i problemet er det gode indikasjoner på at man får gjort noe med saken, sier Andersen.

Vi trives stort sett
Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2001. For LO er det derfor viktig å undersøke hva som har skjedd siden sist.

Og det er flere positive lyspunkter.

Alt i alt er vi mer fornøyd med jobben vår nå enn vi var i 2001. I dag sier 86 prosent at de trives med jobben, mens tallet var 75 prosent i 2001.

- Selv om rapporten er problemorientert, trives mange med jobben, sier Andersen.

- Ikke helt Texas
Av de største endringene i rapporten, er den kraftige økningen i fleksibel arbeidstid.

- Flere har fått fleksibel arbeidstid, men det er innenfor rammen av et velorganisert arbeidsliv. Det er ikke helt Texas der ute, det er struktur rundt arbeidet selv om fleksibiliteten har økt, forteller Andersen.

Selv om flere har fått mer fleksibel arbeidstid, er det mange som ønsker mer. En av fire ønsker fortsatt mer fleksibilitet. Ennå må 70 prosent av kvinnene og 58 prosent blant mennene møte på arbeidet til et bestemt tidspunkt.

Fysisk-kjemiske og ergonomiske problemer er derimot fortsatt et problem for mange. Arbeidslivet har fortsatt negativ innvirkning på manges helse, men tallene faller.

Fire av ti sliter med høyt arbeidstempo
Aller flest sliter med at arbeidstempoet er for tøft. Fire av ti svarer at tempoet er for høyt, mens to av ti sier at bruk av overtid er et problem.

- Vi synes dette er et høyt tall. Men det er trøst i at 36 prosent har prøvd å løse problemet med for høyt arbeidstempo, og mange sier de har fått en forbedring, selv om problemet ikke er ute av verden.

Les også: Redd og deppa av overtid

Utslitt
Samtidig er det mange, hele 37 prosent ,som ofte eller alltid er utslitt etter jobb, og like mange som ikke har overskudd til aktiviteter eller et sosialt liv etter jobben.

Dette rammer de yngste og kvinner aller mest.

Arbeidstakere som arbeider i helsenæringen og hotell- og restautrantnæringen svarer også oftere at de alltid er utslitt når de kommer hjem fra jobb.