Mange flernasjonale selskaper har større årsomsetning enn de fleste stater har bruttonasjonalprodukt. Dette gir selskapene direkte og indirekte en enorm innflytelse – politisk, ­forretningsmessig og rettslig. Samtidig har statene i kraft av globaliseringen gjennom årene fått færre reelle muligheter til å føre kontroll med hvordan makten utøves.

Dette har fristet til misbruk. Vi har nok informasjon til å vite hvordan misbruket foregår, og at misbruket har et enormt omfang. (Se for eksempel: USAs Stop Tax Haven Abuse Act av 2013, det franske senatets rapport ved Eric Bocquet av 2012, Tax Justice Networks rapport: ’The Price of Offshore, revisited’ av 2012, som anslår at mellom 21 og 32 trillioner dollar er investert skattefritt.)