Rettssaken mot hasjsmugler Gjermund Cappelen og tidligere politispaner Eirik Jensen har mange aspekter. Ett av dem er forholdet mellom ledere og sterke, egenrådige og talentfulle fagfolk. Dette potensielt konfliktfylte forholdet er ikke noe enestående for politiet. Tvert om går det igjen alle steder der sterk faglighet kombinert med en solid mengde individuell frihet er en forutsetning for suksess: akademia, helsesektor, medier og utenriksbransjen for å nevne noen.