Det er ikke uvanlig at toppsjefer i offentlig sektor har garanti om retrettstilling som del av sin avtale. Denne praksisen og ikke minst betingelsene som følger med, kan og bør selvsagt diskuteres. På samme måte som toppsjefer i det private tilsynelatende får med seg millioner i fete pakker og opsjoner ut døren som takk for elendig utført jobb, oppfattes en slik jobbgaranti som et urimelig gode til allerede privilegerte personer.