Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

Damer bryr seg ikke om makt og ledelse og penger og sånn. Helt enig. Enig. Hverken eller. Litt uenig. Helt uenig.

Er ikke damer så interessert i makt og penger, eller blir de hindret? Det er stadig vekk spørsmålet.

Publisert: Oppdatert:

I Finansforbundets video reagerte barna instinktivt på at gutten fikk nesten dobbelt så mye godteri som jenta. De omfordelte porsjonene på eget initiativ til de var like.
I Finansforbundets video reagerte barna instinktivt på at gutten fikk nesten dobbelt så mye godteri som jenta. De omfordelte porsjonene på eget initiativ til de var like. (Foto: Finansforbundet)