Følsomheten overfor det som kan være urettmessig og fordomsfullt fundert kritikk av kvinner fordi de er kvinner, er høy. Det er det mye bra med. Det skal ikke være ugreit å gjøre tingene sine fordi noen mener man har feil kjønn og av den grunn ikke passer til det.