Ferske tall fra SSB og Pisa viser at den faglige utviklingen blant norske skolebarn står på stedet hvil. Og ikke på et veldig høyt nivå, dessverre. Nå viser det seg at noen av dem som sitter med nøkkelen – nemlig rektorene – er i ferd med å bli mangelvare. Og det er dumt, for sammen med lærerne er skoleledelse noe av det mest avgjørende for elevers prestasjoner.

Forskningsstiftelsen Fafo finner i en fersk studie ledige rektorstillinger i fleng som knapt har søkere og mange rektorer som vurderer å slutte i jobben, særlig unge.