Torsdag 25. januar skal representanter fra eierne ha møte for å ta stilling til om det er grunnlag for å slå Agder Energi og Skagerak Energi sammen.

Et fusjonert kraftkonsern vil bli Norges nest største vannkraftprodusent og netteier med en gjennomsnittlig årlig produksjon på 13,8 milliarder kilowatt-timer, 400.000 nettkunder, over 2000 ansatte og en samlet omsetning i 2017 på cirka 11 milliarder kroner.

Selskapene har Statkraft som største enkeltaksjonær. I Skagerak Energi eier Statkraft 66,6 prosent av aksjene. De øvrige eies av kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble.

Statkraft i forhandlinger om datasenter

30 kommuner på Sørlandet eier til sammen 54,5 prosent av aksjene i Agder Energi, mens Statkraft eier 44,5 prosent.

Kommuner kan tape 380 millioner dn+

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi, som har pendlet mellom Risør og Kristiansand siden han tok over jobben for over ti år siden, er spent på utfallet av eiermøte.

1. Hva forventer du av torsdagens møte?

– At eierne avklarer og verifiserer om det er grunnlag til fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi eller ikke.

2. Er det Statkraft, som er største aksjonær i begge selskapene, som har tatt initiativ til samtalene?

– Ja. For over ett år siden gikk Statkraft på banen og mente at et samarbeid eller fusjon mellom Agder Energi og Skagerak Energi kunne være fornuftig for å skape et stort vertikalintegrert konsern med både produksjon og distribusjon av strøm.

3. Og hva mener ledelsen i selskapene om en eventuell fusjon?

– Både administrasjonen i Skagerak Energi og i Agder Energi har gitt en innstilling som viser at fremtidsmulighetene er best for et sammenslått konsern. Det gjelder eksempelvis i henhold til investeringer og håndtering av kraftproduksjon.

4. Bør konsernledelsen i det eventuelt fusjonerte selskapet sitte i Kristiansand, Porsgrunn eller i Risør?

– Risør ville vært et glitrende alternativ, hehe. Men vi lever i 2018 og har i dag helt andre muligheter å kommunisere på enn for bare noen år siden. Lokalisering av hovedkontor er selvsagt et eierspørsmål.

5. Ønsker dere en børsnotering dersom det blir en fusjon?

– Det vil være komplisert. Hjemfallsordningen krever at det offentlige skal eie minimum to-tredjedeler av vannkraftverk.(Vilkår)

Stor tv er fett – men sjekk dette før du kjøper
Utvalget er vesentlig bedre enn for et år siden.
01:52
Publisert: