Over åtte prosent, eller mer enn åtte milliarder kroner, økte verdien av Aker BP på Oslo Børs mandag. Det selv om førstekvartalsresultatet nærmest var identiske med snittestimatene fra analytikerne.

Selskapets driftsresultat endte på 472 millioner dollar mot ventet 449 millioner dollar, mens driftsinntektene endte på 890 millioner dollar mot ventet 888 millioner dollar. Kjell Inge Røkke-kontrollerte kontrollerte Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. Det siste året har Aker BP-aksjen mer enn doblet seg i verdi.

Håper på mer utbytte

Teodor Sveen Nilssen, oljeanalytiker i Sparebank 1 Markets, er overrasket over den sterke kursoppgangen, men tror uttalelser om utbyttepolitikken kan være årsaken.

– Jeg er litt i stuss selv. Jeg er overrasket over kursoppgangen. Jeg tror det kanskje skyldes at finansdirektøren på presentasjonen minnet om at guidingen for utbytte ble gitt da oljeprisen var lavere, sier Nilsen.

Han peker også på at selskapet mandag kom med nye oppdaterte ressursanslag for leteporteføljen.

I januar offentliggjorde selskapet sin nye utbyttepolitikk. Overfor Dagens Næringsliv åpner selskapets toppsjef Karl Johnny Hersvik for at det kan komme endringer.

– Da vi la frem den nye utbyttepolitikken, som startet på 450 millioner dollar og legger på 100 millioner dollar hvert år frem til 2020, gjorde vi det med bakgrunn i god operasjonell kontantstrøm, gode prosjekter med lav break-even og sterk bunnlinje. Den oljeprisen vi har sett det siste kvartalet gjør ikke det finansielle rammeverket svakere. Så får vi komme tilbake til om vi gjør endringer på utbyttepolitikken, sier Hersvik.

– Du åpner for det om oljeprisen holder seg høy?

– Nei, det får vi komme tilbake til. Nå har vi vedtatt en utbyttepolitikk. Vi har gitt en lang guiding. Det betyr ikke at vi ønsker å revidere den fra kvartal til kvartal, sier Hersvik.

– Hva venter du av oljeprisen fremover?

– Jeg bruker ikke en kalori på å tenke på oljeprisen.

Strides om storutbygging

I Aker BPs kvartalspresentasjon kom det klart frem at striden fortsetter om utbyggingsløsning for det såkalte Noaka-området (North of Alvheim and Askja-Krafla) i Nordsjøen.

Aker BP og Statoil er operatører i hver sin del av området. Nå blir ikke de to selskapene enige om utbyggingsløsninger. De to er av myndighetene pålagt å samarbeide om et felles utbyggingskonsept som sikrer høy ressursutnyttelse i området.

Aker BP vil ha en bemannet prosessplattform, mens Statoil vil bygge ut området med to delvis ubemannede plattformer. I området er det anslått å være rundt 500 millioner fat olje, rundt 25 prosent av det nederste anslaget for reservene i det gigantiske Johan Sverdrup-feltet. Utbyggingen er av Wood Mackenzie anslått å være blant de fem største som skal vedtas dette tiåret på norsk sokkel.

– Vår vurdering er at Aker BPs konsept gir høyere robusthet, sier Aker BPs Karl Johnny Hersvik.

– Hvilket konsept er dyrest?

– Det har jeg ikke lyst til å gå inn på. Poenget fra et Aker BP-perspektiv er at vi er villig til å investere kapital dersom vi ser at prosjektene har en break-even og har en økonomisk leveranseevne som gjør de attraktive. Vi har sett litt for mange tilfeller av at en ser ensidig på kapitalinvestering eller kostnad der en ikke nødvendigvis ser feltutviklingen som totalitet når en tar beslutning, sier Hersvik.

I Statoil er en ikke enig i at Aker BPs konsept er det beste sett i lys av ressursutnyttelse.

– Statoil har lang erfaring med å sikre høy utvinningsgrad på feltene på norsk sokkel. Gjennom forbedringsarbeidet har vi redusert kostnadene og økt ressursgrunnlaget for våre prosjekter. Vi er opptatt av å velge et konsept for å sikre maksimal ressursutnyttelse for hele området. Det pågår en prosess for å avklare konsept, pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil.

Det er ventet en avklaring om konseptvalg i løpet av 2018. Tidligere var det ventet en avklaring i løpet av første kvartal i år.(Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: