Aker-sjef Øyvind Eriksen har store planer for satsingen i Ghana.

– Det er et betydelig verdipotensial for Akers aksjonærer, men det er for tidlig å tallfeste dette, sier han.

Eriksen la onsdag frem resultatet for første kvartal, som viste at den verdijusterte egenkapitalen i Aker økte til 42,4 milliarder kroner.