To giganter står mot hverandre i utviklingen av et av de største oljefeltene på norsk sokkel. Kjell Inge Røkkes (60) konglomerat Aker mot Equinor og toppsjef Eldar Sætre. Begge er hovedaktører på Noaka-feltet i Nordsjøen, med oljeressurser som antas å være verd mellom 350 og 400 milliarder kroner. I over et år har en utviklingen av området kjørt seg fast fordi Aker BP – der Aker er hovedeier – og Equinor ikke klarer å bli enige om hvordan det skal skje.