Det er Det internasjonale energibyrået IEA som nå mandag formiddag offentliggjør en ny rapport over utviklingen i verdens oljemarkeder. Den 146 sider lange rapporten tegner et dystert bilde for dem som håper og tror at klimamålene fra Paris skal nås. Tvert imot; IEA ser ingen tegn på at etterspørselen etter olje vil avta.

– Det er ingen «peak demand» i horisonten, heter det i rapporten.

Dårlig nytt for klima

De neste fem årene ser IEA en årlig vekst i etterspørselen på 1,2 millioner fat dagen. Nedgangen i etterspørsel som en følge av elektriske biler og energieffektivisering, blir mer enn spist opp av økt bruk av olje innen petrokjemi og flytrafikk.

– Det er ikke overraskende at oljeetterspørselen øker, men med klimaøyne er det grunn til å uttrykke stor bekymring. Det er en grunnleggende utfordring at endringstakten i omstillingen til lavkarbonsamfunnet er altfor lav samtidig som den økonomiske veksten er så sterk at utslippene øker uavhengig av alt det positive som skjer i klimapolitikken og av teknologisk endring, sier Anders Bjartnes i stiftelsen Energi og Klima.

Også Equinor synes det går for sakte.

– Det er nødvendig at oljeetterspørselen når toppen så raskt som mulig og så reduseres. Det haster med å få på plass sterkere tiltak som kan vri etterspørselen i riktig retning. Det påpekte vi blant annet da vi la frem vår Energy Perspectives-rapport for 2018 i juni, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor.

Det er India og Kina som driver etterspørselen sterkest oppover. India og Kina vil stå for rundt 44 prosent av den samlede veksten i oljeetterspørselen frem til 2024.

Vekst i Equinor-land

Det er først og fremst USA som skal forsyne verden med oljen som etterspørres. USA vil øke den årlige produksjonen med fire millioner fat dagen, og stå for 70 prosent av den totale veksten i tilbudet av olje de neste fem årene.

I neste rekke er det land som Norge, Brasil og Guyana IEA peker på som landene som skal forsyne verden med mer olje. Equinor skal i løpet av høsten starte opp Norges nye oljegigant Johan Sverdrup. Selskapet er også største utenlandske operatør på det brasilianske sokkelen og planlegger blant annet utbygging av det enorme Carcará-feltet. Equinor lovet også nylig at selskapet vil øke produksjonen av olje og gass de neste årene.

– Jeg mener at de store oljeselskapene har ansvar for at omstillingen går fortere ved å investere mer i fornybar energi. Det at noe av produksjonen gir lavere utslipp betyr marginalt i det store bildet. Det er mye viktigere at de skalerer investeringene i nullutslippsløsninger, sier Bjartnes.

Det er ikke informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor enig i.

– Vi er helt enige om behovet for mer fornybar energi, men er uenige i å bagatellisere betydningen av å produsere olje og gass med lavest mulig utslipp. Å si at utslippene fra produksjon er marginale fordi utslippene fra forbruk er større, er vel omtrent som å si at utslippene i Norge er marginale fordi de er større i Kina. For å nå klimamålene må vi lykkes både med å vokse fornybar energi og med å redusere utslippene fra produksjon og forbruk av den oljen verden trenger, sier Glad Pedersen

Enorm vekst i USA

Allerede i 2021 vil USA bli nettoeksportør av olje og oljeprodukter. I 2024 vil landet eksportere mer olje enn Russland. IEA anslår veksten i den amerikanske skiferoljeproduksjonen de neste fem årene til 4,1 millioner fat dagen. Det er dobbelt så mye som Equinors samlede produksjon. 2019 blir trolig det første året der store internasjonale selskaper, såkalte majors, vil stå for brorparten av investeringene i amerikansk skiferolje. Frem til i dag har mindre uavhengige selskaper dominert skiferoljeindustrien.

Det er Exxon og Chevron som driver denne utviklingen. De to har satset milliarder i Permian, skiferoljeområdet i Texas som driver den amerikanske skiferoljeboomen. Men også BP og Shell er i ferd med å satse stort i Permian. Equinor har uttrykt interesse for å satse i Permian, men har så langt ikke kjøpt arealer i området. Så langt er det Bakken-feltet i nord og Eagle Ford i Texas som er Equinors satsingsområder innen skiferolje i USA. En tredje område selskapet satser i er Marcellus hvor det er gass som utvinnes.

I IEA-rapporten kommer det også frem at de globale olje- og gass investeringer øker for tredje året på rad. I 2019 ser også investeringene i konvensjonelle olje- og gassressurser ut til å bli større enn innen skiferoljeinvesteringer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

To milliarder i cash: – Myten om at folk sparer i madrassen, har i alle fall sprukket hos meg
04:02
Publisert: