Anders Opedal (52) ble mandag presentert som Equinor-toppsjef Eldar Sætres etterfølger.

Opedal, som begynner i jobben i november, mener både mulighetene og utfordringene står i kø for den norske energigiganten. Han viser til at han vil se til prosessindustrien for å effektivisere selskapet.

Prosessindustrien er en kjent bransje for mannen som er født og oppvokst i smelteverkstettstedet Sauda, der faren jobbet som lærer og inspektør på det lokale gymnaset.

– Grunnen til at jeg er inspirert av prosessindustrien er at jeg jobbet der seks somre i to-tre måneder hver sommer, sier Opedal, som er utdannet ingeniør fra NTNU.

Oljebransjen har vært gjennom en seks år lang slankekur etter det kraftige oljeprisfallet som startet i 2014. Opedal mener det er mer å hente.

– Å jobbe på smelteverket som sommervikar sammen med dem som jobbet der fast gjorde at jeg fikk veldig respekt for hvordan prosessindustrien i Norge stadig forbedret seg i intens internasjonal konkurranse. De har alltid klart å fornye seg, og er fortsatt ledende innenfor flere segmenter. Så etterhvert som olje- og gassindustrien blir en mer marginal industri tror jeg vi skal se godt til hva prosessindustrien i Norge har fått til, sier Opedal.

Prosessindustrien foredler blant annet vann, skog og mineraler. Den omfatter blant annet bedrifter innen metall-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri.

Påtroppende konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.
Påtroppende konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. (Foto: Gunnar Lier)

Ville ha ned lønningene

I 2016 hadde Opedal, som den gang var konserndirektør, oppdraget med å effektivisere Equinor. Også den gangen trakk han frem effektiviseringen i prosessindustrien.

– Vi kommer til å måtte gjøre samme type aktivitet som vi gjør i dag, med færre folk, sa Opedal den gang.

Han mente den gang oljearbeidernes grunnlønn måtte ned for å gjøre selskapet konkurransedyktig. Grunnlønnen i Equinor var i 2015 rundt 750.000 kroner. I Norske Skog var grunnlønnen til en prosessoperatør samme år 410.000 kroner.

– Vårt mål når det gjelder lønninger er at vi skal være konkurransedyktige. På lang sikt blir olje- og gassindustrien nokså lik annen industri. 15 år er lang sikt, og der må vi. Da snakker jeg om grunnlønn, sa Opedal.

Nå sier Opedal:

– Jeg har ingen kommentar til lønninger nå. Lønninger i olje- og gassindustrien er regulert gjennom avtaler mellom de ansatte og arbeidstagerorganisasjoner.

– Tidligere har du sagt at lønningene i oljebransjen må ned på sikt, mener du det fortsatt?

– I det intervjuet snakket vi blant annet om konsulenter. I forkant av 2014 så var det høyt forbruk av konsulenter i olje- og gassindustrien, det blir for dyrt å drive virksomheten på den måten. Der har vi jobbet aktivt i hele industrien for å forbedre oss. Olje og gassindustrien har siden 2014 blitt mye mer effektiv, sier Opedal.

Ny konsernsjef Anders Opedal (t.v.) og avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ankommer pressekonferansen ved Sætres avgang.
Ny konsernsjef Anders Opedal (t.v.) og avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ankommer pressekonferansen ved Sætres avgang. (Foto: Gunnar Lier)

– Equinor har i dag 21.000 ansatte, vil det være flere eller færre om ti år?

– Over flere år så vil vi ha personer som forlater selskapet for å begynne i andre selskaper. Og vi har personer som pensjonerer seg. Slik at vi vil jo gradvis bli færre basert på det. Og så skal vi rekruttere nye medarbeidere. Hva totalsummen blir i fremtiden, det får vi komme tilbake til da. Vi skal hele tiden jobbe med å forbedre og effektivisere selskapet, sier Anders Opedal.

– Hvor fant du mest rom for forbedringer da dette var ditt ansvar?

– Der vi gjorde en god innsats på forbedring var sammen med leverandørindustrien. Vi hadde sett at i den oppgangen som var mellom 2004 og 2014 så hadde vi utviklet arbeidsprosesser, krav, måter å tenke på, måter å sette sammen prosjekter sammen på som var fordyrende. Så sammen med leverandørene så satte vi oss ned og virkelig så på hvordan kan vi gjøre operasjoner, hvordan kan vi gjøre prosjekter, hvordan kan vi gjøre borre-operasjonene mer effektive. Og på den måten så har vi klart å redusert break-even på prosjekter, vi har klart å redusere borre-kostnader, vi har klart å øke produksjonseffektivitet, sier Opedal.

– 30-doble innen 2035

Han snakker om hvor han vil med Equinor, og hva slags klimamålsetninger Equinor har satt seg.

– Jeg vil ta det lengre, forsterke ambisjonene. Jeg vil at Equinor skal være det ledende selskapet i det grønne skiftet, sier han.

Opedal sier Equinor skal bli mer globale og at man i hele verden kommer til å se formidabel vekst innenfor fornybar energi.

– Vi har kompetanse, teknologi, prosjekterfaring og muskler til å spille en rolle, og til å skape store verdier for aksjonærer og samfunnet. Vi skal tidoble fornybarproduksjonen innen 2026 og 30-doble den innen 2035. Jeg mener vi må gjøre mer og jeg er villig til å re-allokere kapital for å få det til, sier Opedal.

Startet under Helge Lund

– Hvor og når startet miljøengasjementet?

– I 2013 og 2014 var jeg med i en gruppe av seniorledere i Equinor som vi satte sammen for at vi skulle rådgi konsernledelsen. Dette var på Helge Lunds sin tid, vi skulle rådgi konsernledelsen på hvordan klimautfordringen burde påvirke vår organisering, mål og strategier. Og da så jeg viktigheten av dette, jeg leste meg opp på en del tekniske dokumenter på hvordan man ser at endringene i klima er menneskeskapte, sier Opedal.

– Jeg har siden jobbet aktivt, både med vind-prosjekter, elektrifiseringsprosjekter og andre typer aktiviteter for å bidra til at vi kan bli et selskap som er relevant i forhold til den store utfordringen vi har på klimautfordringene, sier legger han til.

Vil ikke spå oljepris

Da oljeprisen lå på 40 dollar fatet i 2016 uttalte Opedal at han ikke så hva som skulle drive oljeprisen opp.

– Den langvarige oljeprisoppgangen fra 2004 til 2014 var drevet av en vanvittig vekst i fremvoksende økonomier. Nå finnes ikke den drivkraften lenger. Hvor er det systemet som driver oljeprisen oppover i den neste tiårsperioden? Den ser vi ikke, sa Opedal den gang.

Nå er han litt mindre bombastisk.

– Hvordan oljeprisen utvikler seg fremover, det er for tidlig for meg å si. Det skal jeg som konsernsjef gjøre en vurdering av det ved fremleggelsen av fjerdekvartalsresultatene på nyåret. De viktigste faktorene er selvfølgelig behovet for olje og gass, sett i forhold til både korona og hvordan folk etterspør olje og gass. Men ikke minst også hvordan vi har leveranser av olje og gass og hvor mye som investeres innen olje og gass, sier Opedal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.