Det siste året har det vært flere alvorlige hendelser offshore med potensial for en storulykke. Nå setter statsråd Anniken Hauglie ned et utvalg for å finne ut om det er en sammenheng mellom de mange hendelsene og de store kostnadskuttene som er tatt i bransjen i kjølvannet av oljeprisfallet.

– Flere frykter at det kan ha sammenheng. Men det er for tidlig å si. Flere av disse ulykkene er til granskning hos Petroleumstilsynet. Men dette arbeidet startes jo på bakgrunn av et endret sikkerhetsbilde, som kommer til uttrykk i Petroleumstilsynets RNNP-rapport. Petroleumstilsynet har påpekt at sikkerheten står ved et veiskille og at trenden skal snus, sier Hauglie.

RNNP, eller «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» er tilsynets årlige kartlegging av risikobildet i oljesektoren, og flere indikatorer viste negativ utvikling i 2015-rapporten, publisert i april. 2016-rapporten kan bli enda verre. 

– Det var flere hendelser i 2016. Det var bakgrunnen for at regjeringen bestemte at vi ønsket å sette ned en arbeidsgruppe med tanke på å lage en stortingsmelding for å se på dette, sier Hauglie.

Under press

Utvalget skal ledes av professor Ole Andreas Engen ved Institutt for samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. I 2013 ledet samme Engen en ekspertgruppe som vurderte regelverket for helse, miljø og sikkerhet (hms) i norsk petroleumssektor. Den gang pekte alle piler oppover i norsk oljebransje, og få av anbefalingene ble tatt til følge. I nedturen er situasjonen blitt verre, mener Engen.

Professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger.
Professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Tomas Larsen)

– Sikkerheten er satt under press, slår Engen fast.

– Problemene oppstår når man skal drive kostnadseffektivisering og slanke organisasjonene som man har gjort i Statoil, der man sa opp og flyttet hms-ansatte.

– Statoil-sjef Eldar Sætre argumenterte med at forenkling ville gi bedre sikkerhet?

– Det er et interessant argument. Men jeg tror nok han burde kunne gi en mer utfyllende forklaring, sier Engen.

Statoil har i høst vært involvert i fem ulykkesgranskninger, relatert til brann på Statfjord A, gasslekkasje på Sture-terminalen, hydrogen-lekkasje på Mongstad-raffineriet, brann på boreriggen «Scarabeo 5» og en brønn ute av kontroll på «Songa Endurance». Statoils egen indikator over alvorlig hendelsesfrekvens har tikket oppover, og selskapet har lovet en gjennomgang for å se på felles bakenforliggende årsaker og vurdere om kostnadskuttene har spilt inn. 

I løpet av fjoråret omkom dessuten 13 personer da et helikopter på vei hjem fra Gullfaks B-plattformen krasjet ved Turøy. Dette er riktignok formelt utenfor Petroleumstilsynets ansvarsområde, men preger hele bransjen. 

Tror på trepartssamarbeid

Det nye utvalget er bredt sammensatt, og representanter fra både myndigheter, selskaper og fagforeninger skal jobbe sammen om en rapport som skal leveres statsråden 1. oktober 2017.

Engen har for øvrig stor tro på trepartssamarbeidet. Ekspertgruppen han ledet i 2013 leverte et varmt forsvar for denne norske modellen. De ansatte og myndighetene skal høres, men selskapene er gitt svært stor frihet til å velge egen praksis. Myndighetene i Norge stiller svært generelle funksjonskrav sammenlignet med sikkerhetsmyndighetene i de fleste andre oljeland. Alle hendelsene til tross, har Engen fortsatt tro på det norske systemet.

Samtidig forstår han også at oljeselskapene må gjennomføre effektiviseringstiltak i lys av lavere lønnsomhet. Han mener også at noen sikkerhetsrutiner med fordel kan sløyfes. 

– En god del sikkerhetssystemer kan faktisk være overflødige. For detaljerte sikkerhetsrutiner kan også være en trussel. De kan hindre deg å utføre jobben din og redusere den nødvendige oppmerksomheten for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en sikker måte, sier professoren. ​(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.