Fredag morgen kom den knusende rapporten fra Finanstilsynet. Det kjente meglerhuset Arctic Securities har over flere år brutt reglene i finansforetaksloven i forbindelse med investeringen i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy.

I årevis har meglerhuset slitt med at en altfor stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i vindmølleselskapet. Finanstilsynet konkluderer med at Arctic Securities har omgått de strenge kapitalkravene ved hjelp av terminkontrakter og kundekreditt.

Finanstilsynet kaller bruddene «alvorlige».

I rapporten kommer det frem at investeringen i Emergy har fått store konsekvenser for Arctics største eier, Trond Mohn.

Helt siden Arctics spede begynnelse har Emergy stått på meglerhusets ellers stjernespekkede kundeliste. I en årrekke har de største eierne i vindmølleselskapet vært skjult på Arctic Securities' meglerkonto.

Men i vinter avslørte DN at Trond Mohn var én av dem. Den bergenske velgjøreren har i flere år eid store verdier i Emergy på såkalt termin. Det betyr at han må kjøpe aksjene av Arctic Securities til en fastsatt kurs.

Og den var ikke av det billige slaget. Spesielt ikke etter den siste tids utvikling i Emergy. Vindmølleselskapet, som blant annet eier to vindparker i Ukraina, hadde allerede over 900 millioner kroner i negativ egenkapital før Russland invaderte landet.

Ifølge avtalen med Arctic Securities skulle Trond Mohn betale 60 kroner per aksje i Emergy. I Finanstilsynets rapport kommer det frem at Arctic Securities nå har barbert ned verdien på Emergy-terminene til fem kroner per stykk.

På det meste var Trond Mohn forpliktet til å kjøpe terminaksjer for 455 millioner kroner, og i april ble han nødt til å ta et stort tap. Ifølge Finanstilsynets rapport ble alle Arctic Securities terminkontrakter i Emergy fornyet til fem kroner per aksje. Det betyr at Mohn har måttet punge ut 421 millioner kroner.

Nå er terminkontraktene hans i Emergy verdt skarve 34 millioner kroner.

Mads Syversen er administrerende direktør i Arctic Securities.
Mads Syversen er administrerende direktør i Arctic Securities. (Foto: Elin Høyland)

Høye kurser

Tapene i Emergy kommer etter at Finanstilsynet over en lengre periode har undersøkt meglerhuset og eksponeringen i det kriserammede vindmølleselskapet.

I rapporten kommer det frem at Arctic Securities i lang tid har fornyet terminkontraktene til en uendret aksjekurs, selv da selskapet hadde en «svært negativ økonomisk utvikling».

Mens Arctic Securities har solgt terminkontrakter på mellom 50 og 70 kroner, har Emergy-aksjer blitt solgt for mellom 10 og 30 kroner i transaksjoner der meglerhuset ikke har vært involvert.

Finanstilsynet har tidligere stilt spørsmål ved Arctic Securities eksponering i Emergy. Ifølge rapporten fortsatte meglerhuset å selge terminkontrakter i 2021 på samme nivå som i 2014 og 2017, til tross for den økonomiske utviklingen.

Overfor Finanstilsynet har meglerhuset lagt frem eksterne verdivurderinger, som da Kjell Inge Røkkes Aker varslet at det skulle kjøpe selskapet for 70 kroner per aksje sommeren 2020.

Dette kjøpet ble imidlertid avbrutt.

Finanstilsynet konkluderer med at reglene om krav til forsvarlig verdivurdering er brutt. Det var først i desember 2021 at Arctic Securities nedjusterte kursen først til 30 kroner, så til fem kroner per stykk.

I tilsvaret til rapporten skriver meglerhuset at det er uenig i at de har brutt reglene om krav til forsvarlig verdivurdering.

Brøt kapitalkrav

Rapporten konkluderer med at Arctic Securities har brutt de strenge kravene til egenkapital. Ifølge tilsynet har blant annet engasjementet i en av terminkontraktene over lang tid vært høyere enn grensen for store engasjementer på 25 prosent av ansvarlig kapital.

Ved utgangen av 2021 var den ansvarlige kapitalen 644 millioner kroner på ikke-konsolidert basis og 431 millioner kroner på konsolidert basis.

Tilsynet skriver at denne terminkontrakten er tilordnet handelsporteføljen og på denne måten har foretaket unngått begrensingen på 25 prosent for dette engasjementet.

Handelsporteføljen betyr meglerhusets posisjoner i finansielle instrumenter og varer som institusjonen har med sikte på videresalg eller for å sikre andre posisjoner som innehas for handelsformål.

– Vi har opptrådt konsekvent og transparent i vår tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, og mener at den regelforståelsen som er lagt til grunn har vært forsvarlig. Gjennom vår periodiske rapportering av kapitaldekning og store engasjementer, har Finanstilsynet hvert kvartal vært gjort kjent med Arctics langvarige praksis med tilordning av engasjementer til handelsporteføljen, sier Mads Syversen i en pressemelding fra Arctic Securities fredag morgen.

Etter at verdiene på terminkontraktene ble nedjustert, vil de ikke lenger overstige grensen på 25 prosent. Arctic Securities får imidlertid også kritikk for kundekreditter som gjør at kapitalkravet blir oversteget. Meglerhuset har fått frist til 31. juli å ordne opp i disse.

– Vi tar til etterretning den regelforståelse Finanstilsynet redegjør for i brevet, og vi vil fremover holde oss til denne ved tilordning av engasjementer oppstått som følge av handelsaktiviteter der Arctic er mellommann, fortsetter han.

Hverken Mads Syversen eller Trond Mohn har besvart DNs henvendelser.

Investerte rett før invasjonen

Trond Mohn eier ikke bare aksjer i Emergy gjennom terminkontrakter på Arctic Securities' meglerkonto. Investorens investeringsselskap Meteva bladde opp 300 millioner kroner i en kapitalinnhenting rett før invasjonen av Ukraina.

Selskapet har storparten av sine verdier i to vindkraftprosjekter i Ukraina som nå er okkupert og kontrollert av russerne.

Det betyr at Mohn på det meste var eksponert i selskapet for nesten 850 millioner kroner. Foreløpig er det ikke kjent om han også har skrevet ned verdien på aksjene han kjøpte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.