Kraftmarkedene i Europa gjennomgår fundamentale endringer. Regulerbare energikilder som kull og fossilt er i ferd med å bli faset ut og erstattet med ikke-regulerbare energikilder som vind og sol i jaget etter å redusere klimautslippene. Kompleksiteten øker til nye høyder i et energisystemet der produksjonen, men ikke forbruket, er avhengig av vær og vind.

Dette er bakteppet som gjør at børsnoterte Arendals Fossekompani tirsdag melder at selskapet nå slår sammen fire av datterselskapene til det nye selskapet Volue som allerede fra første dag vil ha 500 ansatte, en omsetning på 800 millioner kroner og kunder i 44 land.

– Gjelder å smi

Det nye selskapet er en sammenslåing av data- og sensorselskapet Scanmatic i Arendal, Powel i Trondheim, som optimaliserer kraftproduksjon og maksimerer verdien av kraften, analyseselskapet Wattsight samt Markedskraft, som driver handel og forvaltning av kraftporteføljer. Også de to sistnevnte har hovedkontor i Arendal.

– Dette selskapet har alle forutsetninger for å kunne bli et fantastisk selskap med knallgod vekst, mener Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani, når DN møter ham på selskapets kontor med utsikt over Pollen i Arendal.

– Volue vil samlet fra dag en ha en unik posisjon internasjonalt. Det finnes ikke det energiselskapet i Europa av en viss størrelse som ikke allerede er på kundelisten, sier han.

Dekker hele verdikjeden

Selskapsnavnet Volue spiller på både den store volatiliteten, altså svingninger i priser, produksjon og forbruk, i kraftmarkedet – og value; verdi.

– Det er en enorm driv i dette markedet nå og ingen andre aktører i Europa er integrert i hele verdikjeden slik vi er. Det blir et selskap Europa aldri har sett maken til. Vi sitter på noe helt unikt, og nå gjelder det å smi, for det er nå revolusjonen skjer ute i markedene, mener Svanevik og viser til at det er et enormt behov for både datakraft, digitalisering og markedsinnsikt for å kunne planlegge morgendagens kraftproduksjon – eller snarere produksjonen fem minutter frem i tid.

Det er en enorm driv i dette markedet nå
Ørjan Svanevik, administrerende direktør i Arendals Fossekompani

– Ja, nå snakker vi om minutter der et vannkraftverk før i tiden kunne planlegge produksjonen uker og måneder frem i tid, sier Svanevik som anslår at de fire selskapene som nå blir til Volue i fjor hadde et samlet resultat før avskrivninger på rundt 120 millioner kroner.

– Dette er allerede fra første dag et stort selskap, men vi er sikre på at det kommer til å bli mye, mye større, sier han.

– Og dere sikter mot egen børsnotering av Volue?

– Det er åpenbart at et slikt selskap som dette vil egne seg veldig bra for børsnotering, men det er selvfølgelig opp til styret å bestemme når det eventuelt skal skje.

Eneste i verden?

Trond Straume, i dag administrerende direktør for Powel, får samme tittel i Volue.

– Kraftbransjen har vært ganske konservativ. Det skjedde egentlig ganske lite i lang tid, men de siste årene har det etablert seg aktører flere steder i verdikjeden til kraft- og nettselskapene i takt med endringene i produksjons- og forbruksmønstre drevet frem av EUs strategi over til fornybar energi. Tyskland er motoren i beslutningen om å fase ut både kjerne – og kullkraft og satse tungt på vind og sol. Den virkelig store utfordringen er å utvikle teknologi som likevel klarer å balansere mellom produksjon og forbruk, forklarer Straume.

– Det at vi nå skaper et konsern som vil spille en rolle helt fra dataanalyse til produksjonsoptimalisering og planlegging via prognoser og markedsinnsikt til markedsoperasjoner, det blir vi alene om i Europa og kanskje i hele verden, mener Straume.

Arendals Fossekompani er et industri- og teknologikonsern med historie tilbake til 1896 som i dag verdsettes til nær seks milliarder kroner på Oslo Børs og domineres på eiersiden av tre familier; Ulrichsen, Bergesen og Must med til sammen nær 80 prosent av aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.