Med en oljepris over 76 dollar fatet er det ikke rart at smilene sitter løsere på oljemessen Stavanger enn det de gjorde for to år siden. Det slo også Equinors sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, fast da han tirsdag møtte pressen.

– Optimismen er tilbake, smilte Nylund.

Sammen med letedirektør Tim Dodson la han på en pressekonferanse frem en oppdatering av selskapets planer frem mot 2040. De to står fast på selskapets mål om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel frem mot 2030. Men etter dette vil produksjonen falle fra de store feltene. Derfor legger nå selskapet frem en omfattende tiltaksplan for å redusere det ventede fallet i produksjonen.

De neste tiårene planlegger blant annet selskapet å bore mer brønner på sokkelen enn det selskapet har gjort siden oppstarten for nær 50 år siden. Optimismen står i kontrast til stemningen under oljekrisen for bare få år siden da selskapet betalte milliardbeløp til riggeiere for å slippe unna leiekontrakter for rigger.

De to la blant annet frem disse konkrete målene:

  • Bore opp mot 3000 brønner de neste tiårene
  • Forlenge levetiden til over 20 installasjoner
  • Bore 20–30 letebrønner årlig, og aktivt lete etter gass
  • Utrede havvind og elektrifisering for å redusere klimagassutslipp
  • Øke tempoet i digitalisering og bruk av ny teknologi

Fallende produksjon etter 2030

For tre år siden la Equinor frem planer om at de skulle klare å opprettholde lønnsom produksjon på dagens nivå på norsk sokkel frem mot 2030.

– Det mener vi at vi skal klare. I den videre perioden frem mot 2040 ser vi at vi har et potensial på et til to Johan Sverdrup-felt, sier Nylund til Dagens Næringsliv.

I dag produserer Equinor rundt 1,2 millioner fat dagen på norsk sokkel. Selskapet ønsker ikke å si noe om hva en regner med at produksjonen vil falle med etter 2030.

Vil finne mer gass

Målene som nå er satt innebærer at selskapet vil endre letestrategien mot å finne mer gass på norsk sokkel. Årsaken er både ønsket om å utnytte eksisterende infrastruktur og behovet for gass i markedet.

– Vi leverer rundt 120 milliarder kubikk i dag. Russland leverer 150 til 160 milliarder kubikk, sier Nylund.

– Og nå vil du øke eksporten av norsk gass?

– Ja, det håper jeg.

– Bli like stor som Russland?

– Nei, det vil jeg ikke si noe om.

– Hva med infrastruktur lenger nord?

– Det er fortsatt ledig kapasitet i Polarled. Når det gjelder lenger nord er det viktig å påvise ressurser som gjør at det kan la seg realisere. Per i dag ser vi ikke det. Men det er helt avhengig av hva vi finner, sier Nylund. Polarled går i dag nord til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet utenfor Bodø.

Game-changing

Samtidig som det skal bores mer brønner, vil Equinor øke utvinningsgraden mot 60 prosent for oljefeltene. I selskapets planer for de neste tiårene legges det og opp til en forlengelse av levetiden for mer enn 20 felt. Allerede i dag produserer feltene til Equinor på norsk sokkel to til tre ganger lenger enn det som ble lagt til grunn ved oppstart.

Planen er å bore omkring 20–30 letebrønner hvert år de neste årene. Nå utvides repertoaret av letemodeller, og det skal satses mer på brønner som letedirektør Dodson kaller for såkalte game-changing-brønner. Funnet av Johan Sverdrup-feltet kom etter at oljeselskapet Lundin brukte en ny letemodell.

– Vi må bruke penger på å finne ut av disse game-changing-prospektene, sa Dodson på pressekonferansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Oljeprisen er det mange som tabber seg ut på
Oljetoppene på oljemessen bedyrer at nedturen ikke er glemt, selv om pengene fosser inn.
01:38
Publisert: