I Stortingsgaten i Oslo går administrerende direktør Thomas Skadal og styreleder Olav Falk-Pedersen i Biozin Holding. Deres mål er å sørge for mindre CO2-utslipp som politikerne har besluttet noen hundre meter fra der de står ved Nationaltheatret.

– Vi har på plass et 135 mål stort fabrikkområde i Åmli kommune for å etablere et produksjonsanlegg for avansert bioråolje. Anlegget vil gi 70 nye arbeidsplasser og koste 3,5 milliarder kroner. Og C02-besparelsen blir på 90 prosent målt mot bruk av fossil råolje, sier Skadal.

Får miljøstøtte

Målet er at alle kjøretøyer, fra personbiler til lastebiler, båter og fly kan bruke biodrivstoffet.

– Bioråoljen vil bli raffinert hos Preems anlegg i Sverige og vil ha samme bruksområder som raffineriprodukter basert på fossil råolje, sier Skadal.

– Men er det stor nok etterspørsel etter biodrivstoff når stadig flere kjøper elbiler, båter begynner å kutte diesel med strøm og flere mener hydrogen er løsning for tungtransport?

– Det blir flere elbiler, men fortsatt vil det være mange fossilbiler på veiene og spesielt innen tungtransporten. Biozin vil være et godt produkt for båter og fly. Preem har allerede inngått avtale med SAS om levering av biodrivstoff til dem, sier Skadal.

Miljøorganisasjonen Zero mener det er marked for biodrivstoff.

– Det er få organisasjoner som er så optimistiske som Zero om bruk av el og hydrogenbiler, men vi tror likevel at det vil være et stort marked for flytende drivstoff så langt man kan se. En ny bil med forbrenningsmotor vil i snitt være på veien i 18 år. Samtidig er det ikke gitt at de kommer til å produsere drivstoff i fremtiden, men også produkter innen petrokjemi, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad i Zero.

Milliardhenting

Norges nest største sagbruksselskap, Bergene Holm, etablerte for noen år siden selskapet Biozin Holding med mål om å produsere den avanserte bioråoljen biozin. Bergene Holm har inngått et nært samarbeid med Sveriges største oljeselskap, Preem, som har oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg.

– Nå har vi besluttet å starte neste fase av prosjektet med en planleggingsfase som skal være ferdig innen utgangen av 2019. Den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet vil bli finansiert av Bergene Holm as og Preem ab, samt at Biozin Holding as søker ytterligere støtte fra Innovasjon Norge, sier styreleder Falk-Pedersen.

Beslutning medfører at det er kort vei til siste steg om et formelt vedtak om å bygge anlegget.

– Konseptutviklingsfasen er nylig avsluttet. Biozin Holding har gjennomført analyser av tilgangen til råmaterialet og markedet for biozin, samt evalueringer av miljøaspekter som er relevante for prosjektet, alle med positivt resultat. Prosjektets lønnsomhet og bærekraft er blitt bekreftet, sier Skadal.

Annen generasjon biodrivstoff

Styrelederen viser til at teknologien er testet.

– Shell har et demonstrasjonsanlegg i India. Dette er annen generasjon biodrivstoff som ikke benytter palmeolje og raps, sier Falk-Pedersen.

Biozin Holding skal hente penger.

– Totalt planlegger vi å hente inn 1,2 milliarder for utbyggingen av det første anlegget, og Swedbank vil bistå oss i dette arbeidet, sier Skadal.

Det første anlegget skal ligge på nabotomten til Bergene Holms sagbruksanlegg i Åmli.

– Her skal vi omdanne råstoff fra skogen, som skogrester, løvtrær, bark og biprodukter fra sagbruk, til bioråoljen biozin. Vi skal ikke bruke sagtømmer. Det er for dyrt, sier Skadal.

Anlegget i Åmli skal ha en kapasitet på 1000 tonn biomasse per dag.

– Og hvor store C02-utslipp vil anlegget ha?

– Rundt 300.000 tonn. Men husk at når vi tar et tre, så vokser det opp et nytt og binder opp CO2, sier Skadal.

Totalt planlegger Biozin Holding flere produksjonsanlegg i Norge.

– Vi vurderer å ha mellom fire og fem anlegg.

– Så dere vurdere å investere ti milliarder kroner?

– Å, det blir nok mer enn det, sier Falk-Pedersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se bildene av alle Oslo-bygårdene Ivar Tollefsen eier – på ett minutt
Ivar Tollefsen er Oslos største private boligeier.
01:00
Publisert: