Torsdag i forrige uke slo bomben ned i finansmarkedet. Krafttraderen Einar Aas fra Grimstad står nå i fare for å bli slått personlig konkurs som følge av feilslåtte veddemål i kraftmarkedet.

Selv ikke krafttraderens siste frie likvider, 350 millioner kroner, var tilstrekkelig til å holde posisjonene. Dermed overtok oppgjørssentralen Nasdaq Clearing, som solgte dem og påførte sikringsfondet og dets medlemmer et tap på 114 millioner euro.

«Noe galt»

Divisjonssjef Erik Spildo i Vestlandets største kraftselskap, BKK, har krevd granskning av hva som skjedde da Aas gikk over ende. Han stiller seg undrende til at det stilles samme krav til sikkerhet for alle råvarebørsens medlemmer.

– BKK, Statkraft, Agder Energi med flere er aktører som har eiendeler bak sin opptreden i markedet. Det er noe galt med regelverket når det stilles samme krav til aktører som handler for egen lommebok. Det er vesentlig forskjell i den risiko som oppgjørssentralen tar på vegne av aktørene, sier Spildo til DN.

Erik Spildo, produksjonssjef BKK.
Erik Spildo, produksjonssjef BKK. (Foto: BKK)

Dyktig

Spildo skryter av Aas som en svært dyktig og nyttig spekulant, men mener situasjonen som har oppstått, er uheldig for børsens omdømme og tillit.

Slik fungerer krafttrading
DNs Terje Erikstad forklarer hvordan krafttrader Einar Aas tapte alt.
02:32
Publisert:

Det er i samfunnets og markedsaktørenes interesse at børsen fungerer og at det er god likviditet, påpeker produksjonssjefen.

– Vi skulle gjerne hatt flere spekulanter, men det må være innenfor en ramme der man kunne gjøre opp for seg. Hvis børsen hadde gått over ende, hadde det vært en katastrofe for kraftmarkedet, sier han.

– Alle medlemmer må stille sikkerhet for å dekke sin eksponering. For privatpersoner er de finansielle kravene for medlemskap betydelig høyere enn selskaper, sier kommunikasjonssjef David Augustsson i Nasdaq om kritikken fra Spildo.

Aas hadde bygget opp en gigantisk posisjon på den nordiske kraftbørsen, Nasdaq Commodities. Veddemålet gikk ut på at elektrisitetsprisene for 2019 i Tyskland og Norden skulle nærme seg hverandre. I stedet gikk de kraftig motsatt vei.

Svane

Statistiker Gunnar G. Løvås beregnet i forrige uke at sannsynligheten for den aktuelle endringen var «så liten at normale kalkulatorer ikke klarer å regne det ut». En slik «usannsynlighet» betegnes gjerne som en «sorte svane», da man på romersk tid trodde at svaner kun kunne være hvite, mens sorte faktisk finnes.

Spildo er uenig. Han mener råvarebørsen burde ha tatt høyde for risikoen.

– Markedsbevegelsen som tok Aas ut, er ikke noen "sort svane". Hvis man går tilbake i tid, ser man at det har vært svært store avstander mellom tyske og nordiske strømpriser. Det dette handler om, er hvor store posisjonene har fått bli, sier Spildo.

Selv om Aas gjennom sin størrelse har vært viktig for likviditeten, utgjør også størrelsen en stor risiko nettopp fordi kraftmarkedet svinger mye.

– Det er store bevegelser, som vi igjen så etter kraftig nedbør de siste ukene, og magasintallene påvirker prisene veldig raskt, sier Spildo.

Ulike risikoprofiler

BKK-toppen mener det nå er viktig å la Finanstilsynet og Finansinspektionen i Sverige, der Nasdaq-børsen er hjemmehørende, objektivt gå inn å se hva som har skjedd, og sørge for at forrige ukes hendelser ikke gjentar seg.

Han påpeker også at for at børsen skal klare seg må man ikke bare oppkapitalisere et større sikringsfond, som tar ut likviditet fra medlemmene. Man må også balansere kostnader og risiko, slik at ikke det blir for dyrt for dem som opptrer ryddig, og børsen blir robust.

– Man trenger handler som har ulike risikoprofiler og ulike motiver for å handle for å skape likviditet. Å ha én dominerende aktør har vist seg ikke å være bra når man ikke har kapital bak seg, sier BKK-direktøren.

BKK ønsker ikke å oppgi størrelsen på kostnaden selskapet er blitt påført som følge av oppkapitaliseringen av Nasdaq Clearings sikringsfond.

– Vi har begrenset tap i forhold til de store summene som enkelte andre har, sier Spildo.

Agder Energi opplyste i forrige uke at kraftselskapet har måttet supplere sikringsfondet med 1,9 millioner euro.

– Utover det har vi ingen kommentarer, sier samfunnskontakt Unni Farestvedt til DN tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det har ikke jeg fått med meg!
DN serverte børsverdi-nyhet til avtroppende NHO-sjef Kristin Skogen Lund
02:23
Publisert: