Det Bergen-baserte offentlig eide kraftselskapet BKK har allerede erklært at det skal bli størst i Norge på elektrifisering. Etter denne uken å ha levert et resultat på hele 2,9 milliarder kroner før skatt for 2018, setter konsernsjef Jannicke Hilland og kompani av 130 millioner kroner til investeringer i grønne oppstartsselskaper. Det nye investeringsselskapet får navnet BKK Spring, og er en videreføring av piloten BKK Grønn Invest.

– Vi har hatt 30 millioner kroner i forvaltningskapital i to år, sier BKK Spring-sjef Monika Inde Zsak.

– Nå trenger vi mer.

Ti selskaper

Det meste av den opprinnelige investeringskapitalen er nå bundet opp i tre oppstartsselskaper, Tibber, Sevendof og Bergen Carbon Solutions. Ifølge Zsak har verdiene økt betraktelig, ut fra verdsettingen i senere emisjoner. Bare Bergen Carbon Solutions skal være verdt 70 millioner kroner. Planen nå er å få vesentlig flere selskaper i porteføljen.

– Vi skal i hvert fall ha ti stykker. Vi har lyst til å plukke ut i hvert fall ti vi kan satse på og bruke kreftene inn mot. Vi skal være en aktiv eier, sier Zsak.

BKK skal kun investere der kraftselskapet kan tilføre noe mer enn bare kapital. BKK bruker sin egen organisasjon til å følge opp oppstartsselskapene. Samtidig skal BKK lære noe.

– Dette er en måte for oss å bli eksponert mot nye teknologier og forretningsmodeller på, sier Zsak.

Hun beskriver et energimarked i rask endring, der tilgjengeliggjøring og bruk av data blir stadig viktigere.

BKKs nye fornybarfond. Monika Inde Zsak leder BKK Spring, et ventureselskap som skal investere i grønne oppstartsselskaper.
BKKs nye fornybarfond. Monika Inde Zsak leder BKK Spring, et ventureselskap som skal investere i grønne oppstartsselskaper. (Foto: BKK)

Stjerneeksempelet

Av selskapene i BKKs nåværende teknologiportefølje, er det oppstartsselskapet Tibber som skal være kommet lengst. Tibber vil styre både strømhandelen og forbruket i husholdninger ved hjelp av roboter og kunstig intelligens, og vant i 2016 Petter Stordalens gründerkonkurranse. I fjor skjøt BKK inn 15 millioner i selskapet, og får ros tilbake.

– Eksempelvis har de bidratt til at vi nå gjennom Tibber-appen kan la elbileiere selge sin ladekapasitet tilbake til strømmarkedet og på den måten få en lavere strømpris, sier Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hotellmagnat Petter Stordalen er blant medinvestorene i TIbber, ledet av Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). Kraftselskapet BKK er også med.
Hotellmagnat Petter Stordalen er blant medinvestorene i TIbber, ledet av Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). Kraftselskapet BKK er også med. (Foto: Aleksander Nordahl)