Den franske hedgefondforvalteren Pierre Andurand er blant verdens mest kjente energitradere. Han står bak råvareinvesteringsselskapet Andurand Capital, der norske Håkon Haugnes er finans- og driftsdirektør.

Siden årsskiftet har høyrisikofondet Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund falt 46 prosent, ifølge Bloomberg. I mai skal fondet ha falt ni prosent.

Nedgangen kommer etter tre år med vanvittig avkastning. I 2020 fikk høyrisikofondet en avkastning på hele 154 prosent, etter at koronaviruset medførte en oljepriskollaps. I 2021 og 2022 steg fondet henholdsvis 87 og 59 prosent.

– Alt vi gjør er å analysere tilbud og etterspørsel. Da koronaviruset dukket opp, jobbet vi dag og natt for å finne ut hvordan det trolig ville spre seg og hva det ville bety for oljemarkedet, har finansdirektør Haugnes tidligere sagt til DN.

Haugnes møtte Andurand da han studerte i Toulouse i Frankrike på 1990-tallet. Etter noen år som teknologigründer i Norge, flyttet Haugnes til London, og har jobbet for Andurand siden 2009.

Trodde på høyere oljepris

Andurand Capital trader kun opsjoner og terminkontrakter, og hovedsakelig i olje og oljeprodukter. Alle investeringsbeslutninger tas av Andurand selv, mens Haugnes har ansvar for det operasjonelle.

For bare tre måneder siden uttalte Haugnes til DN at oljeprisene ikke reflekterte oljemarkedets fundamentale forhold. Han mente en del av forklaringen kunne være at det er færre oljespesialister som handler i markedet nå enn før, slik at det legges for stor vekt på kortsiktige variabler og makroøkonomisk støy.

– Det er ett eller annet som ikke stemmer i oljemarkedet. Hvis du ser på det ovenfra, er det gjenåpning i Kina, maks oljeproduksjon i nær sagt alle land, og slutt på tilførsel av olje fra strategiske lagre i USA. Viktige variabler for oljeprisen er ikke observerbare for øyeblikket og vil sannsynligvis komme til syne i løpet av neste kvartal, sa Haugnes.

I et intervju med DN våren 2022, like etter krigen hadde brutt ut, mente Andurand at oljeprisen ville kunne stige til 150 dollar. Andurand mente russisk olje ikke ville komme tilbake til det vestlige markedet under Vladimir Putin, og at bare deler av oljen ville kunne omdirigeres til land som Kina og India.

– Det kan ta lang tid for markedet å prise inn slike ting, ettersom få forstår hvordan markedsdynamikken vil være fremover. Oljeprisen vil stige raskt når markedsaktørene innser at det er fysisk mangel på olje, sa Andurand.

Fortsatt russisk olje

Ifølge Financial Times var Russlands oljeeksport på 8,3 millioner per dag i april, det høyeste på tre år. Det var hovedsakelig drevet av import fra Kina og India, som importerte henholdsvis 2,1 og 2,0 millioner fat, ifølge IEA. Samtidig falt Russlands inntekter fra oljeeksport med 27 prosent, sammenlignet med året før.

Etter invasjonen av Ukraina var det flere enn Andurand som trodde den russiske oljeproduksjonen ville falle dramatisk. For et år siden anslo Det internasjonale energibyrået (IEA) at den russiske oljeproduksjonen ville falle til et årsgjennomsnitt på 8,7 millioner per dag, men forrige måned var Russlands oljeproduksjon nesten 11 millioner fat.

For et halvt år siden ble EU og G7-landene enige om et pristak på 60 dollar på russisk olje. Formålet har vært at Russland skal få lavere inntekter, men at oljen fortsatt skal komme til markedet, slik at inflasjonen stabiliserer seg.

Pristaket innebærer blant annet at det å yte tjenester til oljetransportørene – som forsikring, finansiering og teknisk assistanse – forbys hvis oljen er blitt solgt for mer enn grensen som er satt. Selv om Kina og India ikke har noen importbegrensninger, kan selskapene som frakter russisk olje til dem fortsatt rammes.

«Det virker som Russland har få problemer med å finne villige kjøpere for sin råolje og oljeprodukter, ofte på bekostning av de andre medlemmene i OPEC+,» skrev IEA nylig, og la til at det kan hende Russland øker produksjonen for å kompensere for tapte inntekter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.