– Etter smellen i Norge, har vi sjekket grundig. I Danmark, Sverige og Finland er oppfatningen at det er helt usannsynlig at det blir innført grunnrenteskatt og andre skatter som undergraver investeringer i ny fornybar energi, sier Anders Lenborg, konsernsjef i Cloudberry.

Fredag ettermiddag varslet han Børsen om det Lenborg kaller en «game changer» for selskapet.

Cloudberry kjøper 80 prosent av et nyetablert selskap, Odin Energy, som eier 47 vindmøller på Jylland og fire i Sør-Sverige. Nåværende eier, en kjent dansk vindkraftutbygger, Jørgen Skovgaard, beholder 20 prosent. Prisen er rundt to milliarder kroner.

– Dette er et viktig skritt i å bygge et nordisk kraftselskap. Vi posisjonerer oss midt i smørøyet av der utviklingen av nye energisystemer skjer, sammen med industriledende kompetanse i Danmark og nært koblet til kontinentet.

Han viser til at Cloudberry kjøper seg inn i vindmøller i drift, og får opsjon på nye vind- og solprosjekter.

– Dette er steg én. Så skal vi sammen jobbe mot kobling til hydrogen, der danskene er i gang med bygging av infrastruktur til Tyskland.

Ville ikke bygget i dag

Det børsnoterte fornybarselskapet har til nå bygd ut vind- og vannkraft i Norge og Sverige. Det største prosjektet hittil er to vindkraftparker i Odalen, som kom i full drift i fjor høst. 34 vindmøller til to milliarder kroner som eies sammen med KLP og Akershus Energi.

Vindparkene i Odalen så lenge ut til å få god lønnsomhet. Nå har Regjeringens foreslåtte skattepakke, som ble lagt frem i fjor høst, snudd utsiktene på hodet. Forslaget gjelder ikke bare for nye, men også for eksisterende vindparker.

– Hvis forslagene blir vedtatt slik de ble lagt frem, vil det halvere verdien av Odal Vind, sier Lenborg.

Han anslår at skatteforslaget har redusert børskursen i Cloudberry med rundt 25–30 prosent.

– Vi ville neppe bygd vindparken i Odalen i dag, hvis vi hadde kjent til skatteendringen. Vi har også regnet på nye, mindre vindkraftprosjekter. Heller ikke de blir lønnsomme nok til at vi vil satse hvis de foreslåtte reglene blir vedtatt.

Med to milliarder kroner investert i Danmark, er Cloudberry på god vei til å få en samlet årlig produksjon på én TWh i Norge, Sverige og Danmark. Med ferdigstilling av pågående prosjekter i år, vil produksjonen tredobles fra i fjor til i år. Målet er å bli Nordens største uavhengige kraftprodusent. Da må produksjonen vokse til rundt to TWh.

Alt stoppet opp

Lenborg vil gjerne bygge mer i Norge fordi det er her de beste vindressursene er. Men han sier at skattepakken har stanset alle vindkraftprosjekter, ikke bare hos Cloudberry.

– Usikkerheten er for stor. Transaksjoner i Norge har stoppet helt opp. Det var ting på gang før skatteforslaget, men så ble alt satt på pause.

Både Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lenge varslet at Norge blir avhengig av å importere mer kraft fordi vi går mot et kraftunderskudd om tre-fire år. Bakgrunnen er det grønne skiftet, der både transport, industri og sokkel må elektrifiseres hvis Norge skal kutte klimautslippene.

Så langt ligger vi langt bak vedtatte mål. Utslippene er kuttet med fem prosent siden 1990, mens Norge skal kutte 55 prosent før 2030. Ingen tror det vil skje. DNV GL anslår at vi ligger an til en fjerdedel.

1. februar la Energikommisjonen frem sin anbefaling om et kraftig temposkifte, med utbygging av 40 TWh ny kraft før 2030 for å møte den kraftig økende etterspørselen etter strøm. I flere regioner i Norge er det allerede mangel på kraft. Både omstilling av fossil kraft og bygging av nye fabrikker blir lagt på is.

– Vi har i lang tid advart mot et nært forestående kraftunderskudd, akkurat som Energikommisjonen nå har konkludert med. Vårt oppkjøp i Danmark er derfor også et resultat av at vi er nødt til å satse på andre markeder enn Norge, sier Lenborg.

Det er en start

Han ser ingen sammenheng mellom mål og virkemidler politikerne har satt inn.

– Det henger ikke i hop. Alle er enige om at vi trenger mer kraft, raskt. Men ingen i kraftbransjen tror på at det vil bli bygd 40 TWh ny kraft i Norge før 2030.

Han viser til Energikommisjonen som konkluderer med at det er tidskritisk å øke utbyggingstakten, at nye konsesjoner, behandlingstempo, energisparing og energieffektivisering må stå i nåløyet fremover.

Lenborg er ikke i tvil om at det er vindkraft på land og solkraft som kan bygges raskest. Han viser til at Cloudberry bygget en vindpark i Sverige på 16 måneder som sto ferdig før jul.

– Men det er i dag for mange barrierer for å få dette akselerert. I tillegg til økt skatt og dårligere rammebetingelser, så har det vært en kraftig kostnadsøkning på turbiner, opp mot 40 prosent, og de lange rentene har økt betydelig, sier Lenborg.

Og da har han ikke nevnt alle motstanderne mot vindkraft, motvillige kommuner, lang saksbehandlingstid, uklare regler. På den andre siden står industrien og deler av fagbevegelsen og heier på mer vindkraft.

– Vi ser at flere kommuner innser at hvis de skal sikre arbeidsplasser og bygge ny industri, er det klokt å begynne å utrede hvordan det kan løses. Vi har nå en rekke kommuner som ønsker å besøke vindparken i Odalen. Det er en god start.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.