Norfund-direktør Kjell Roland tar i DN 22. juni til orde for at kapital som nå skal ut av kullindustri må reinvesteres i fornybar energi. Han har bred støtte i sivilsamfunnet for dette synet, også fra Framtiden i våre hender. Men han roter det likevel til. For det første antyder han at nyinvesteringer i klimaskadelig gass også hører hjemme i dette bildet. For det andre virker Roland hårsår for vår kritikk av det norske Khimti-prosjektet i Nepal.

Vår