Det er i en fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået, Global Energy and CO2 Status Report, den negative utviklingen kommer frem. De energirelaterte CO2-utslippene økte med 1,7 prosent i fjor. Det er den høyeste økningen siden 2013, og 70 prosent høyere enn snittet av utslipp siden 2010. Økningen er like mye som den samlede forurensningen fra verdens luftfart.

– Men til tross for stor vekst for fornybare energikilder, øker de globale utslippene og demonstrerer nok en gang at umiddelbare tiltak behøves på alle fronter, sier IEAs toppsjef Fatih Birol i en pressemelding.

Til tross for stor vekst for fornybare energikilder, øker de globale utslippene og demonstrerer nok en gang at umiddelbare tiltak behøves på alle fronter
Fatih Birol, toppsjef i IEA

Kull er synderen

Selv om utslippene øker fra alle former for fossile energikilder, er det bruk av kull i produksjonen av elektrisitet som er den største synderen. Kull i elektrisitetsproduksjonen står alene for like under en tredjedel av alle utslipp. Kina, India og USA står for rundt 85 prosent av økningen i utslippene, mens Tyskland, Japan, Mexico, Frankrike og Storbritannia har nedgang i CO2-utslippene.

Mellom 2014 og 2016 falt CO2-utslippene til tross for økonomisk vekst. Det er ikke tilfelle de siste to årene, ifølge IEA-rapporten. Veksten i fornybare energikilder er ikke sterk nok, samtidig som energieffektiviseringen ikke er like sterk som før.

For første gang har IEA anslått virkningen for den globale temperaturøkningen fra bruk av fossile energikilder.

– CO2 fra kullproduksjon er ansvarlig for over 0,3 grader av økningen på gjennomsnittlig en grad over nivået fra førindustriell tid, heter det i rapporten.

Det gjør kull til den største bidragsyteren til den globale temperaturøkningen, ifølge rapporten. Men likevel økte etterspørselen etter kull i fjor – som den gjorde året før. Økningen i etterspørselen i fjor på 0,7 prosent er likevel langt lavere enn den gjennomsnittlige veksten på 4,5 prosent årlig i perioden 2000 til 2010.

Går for sent med fornybart

IEA-rapporten viser at etterspørselen etter alle former for energikilder øker, både fossile og fornybare, i kjølvannet av den globale økonomiske veksten. Etterspørselen etter fornybare energikilder økte med fire prosent i fjor, bare slått av etterspørselen etter gass. Men veksten er langt lavere enn det som behøves for å nå de langsiktige klimamålene, ifølge rapporten. I IEAs bærekraftsscenario må fornybarsektoren øke fra en tredjedel av den globale energimiksen i elektrisitetsproduksjon i dag til to tredjedeler i 2040.

Gassetterspørselen økte med 4,6 prosent i fjor, mens oljeetterspørselen økte med 1,3 prosent. Størst er veksten i oljeetterspørselen i USA, som er særlig drevet av igangsettingen av store petrokjemiske prosjekter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Har du noen gang fått ødelagt en pengeseddel? Eieren av disse sedlene var både uheldig og heldig
01:12
Publisert: