Oljeindustrien er på full fart inn i en ny periode med sterk oppgang fulgt av bratt nedtur. Det frykter Det internasjonale energibyrået, IEA, som i dag tidlig la frem sin store årlige rapport over verdens energimarkeder, World Energy Outlook.

Det er manglende investeringer i nye prosjekter som gjør at IEA nå er alvorlig bekymret.

– Vi anslår at, hvis godkjennelser av nye prosjekter blir lave for tredje året på rad i 2017, vil det bli svært usannsynlig at etterspørsel og tilbud kan matches tidlig i 2020-årene uten at det vil være starten på en syklus med sterk oppgang fulgt av sterk nedgang for industrien, heter det i rapporten.

Kan nå ny topp

– Dette er det vi også har sagt de siste to til tre årene, sier Jarand Rystad i Rystad Energy. IEA bruker blant annet tall fra Rystad Energys databank i sin rapport.

Ifølge Rystad lever vi i dag på sanksjonerte prosjekter fra årene 2011 til 2014.

– Men i årene 2019 til 2021 kommer det mindre enn én million fat dagen. Dermed kommer vi i en situasjon med underskudd av olje, sier Rystad.

– Er det noe som tyder på investeringene skal ta seg opp i 2017?

– Nei, jeg tror ikke det. Akkurat nå ser det litt mørkt ut. Det er bare oljeprisen som vil gjøre det, sier Rystad.

Rystad tror 2018 og 2019 vil bli år der en ser en økning i sanksjonerte prosjekter.

– Og 2020 og 2021 vil bli de store årene for den faktiske realiseringen av prosjektene. Da kan vi nå nivåer på investeringer som vi faktisk ikke har hatt før, sier Rystad.

– I 2021 vil en ha totale budsjetter, både investeringer og driftskostnader, som er på 2014-nivåer, sier Rystad.

Jarand Rystad på DNs energikonferanse tidligere i høst. 
Jarand Rystad på DNs energikonferanse tidligere i høst.  (Foto: Aleksander Nordahl)

IEA kaller perioden en «boom/bust-syklus». En slik syklus kjennetegnes av en kraftig oppgang i priser og etterspørsel etter innsatsfaktorer med en påfølgende kraftig nedgang i etterspørsel og priser. Får IEA rett, kan oljeselskapene igjen møte de samme problemene som de nå sliter med. Nordsjøolje ble solgt for 115 dollar fatet sommeren 2014 før prisene kollapset og falt helt ned til 27 dollar fatet i januar i år. Nå selges et fat nordsjøolje til rundt 45 dollar fatet. Oljeprisfallet har redusert investeringene kraftig og den siste oversikten fra meglerhuset DNB Markets viser at over 40.000 oljejobber er forsvunnet.

Kommentar: Verden trenger mer olje nå – og mye mindre olje i 2040

Må tilbake til 1950-tallet

I løpet av de to siste årene er de globale investeringene i olje- og gassindustrien redusert fra 600 milliarder dollar i 2015 til 450 milliarder dollar i år. Det er frykten for fortsatt lave investeringer som uroer IEA. IEA anslår at hvis investeringene holdes lave også i 2017, krever det vedtak om utbygginger som representerer 21 milliarder fat årlig i årene 2018 til 2025. 21 milliarder fat årlig betyr investeringsbeslutninger som oljeindustrien ikke har sett siden 1970-tallet. 

80 dollar i 2020

I rapporten anslår IEA at oljeprisen vil nå 80 dollar fatet i 2020 og deretter stige gradvis til 124 dollar fatet i 2040. IEA venter at etterspørselen etter olje vil holde seg frem til 2040. Fallet i etterspørselen fra OECD-landene på rundt 12 millioner fat dagen vil mer enn utlignes av økt etterspørsel på rundt 19 millioner fat fra land utenfor OECD. Bare India vil øke etterspørselen med seks millioner fat dagen. I dag er etterspørselen etter olje i verden på rundt 95 millioner fat dagen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.