Torsdag formiddag offentliggjorde Det internasjonale energibyrået den månedlige oljemarkedsanalysen. Den siste måneden har prisen på nordsjøolje steget fra 56 dollar fatet til vel 71 dollar. Nå advarer IEA mot et oljeprisfall.

– Pris for nordsjøolje på 70 dollar fatet er helt klart mindre behagelig for forbrukerne enn de var ved starten av året, og IEA har jevnlig advart om farene ved enda høyere priser. Bare tiden vil vise om våre anslag på etterspørselen er korrekte, men risikoen er i dag på nedsiden, skriver IEA i rapporten.

Den kraftige økningen i oljeprisen kommer i kjølvannet av kutt i produksjonen i Opec-land, sanksjoner mot Venezuela og Iran samt uro i Libya.

Kina usikker

Det er oljeetterspørselen som er pekes på som den største usikkerhetsfaktoren i oljemarkedet. IEA holder fortsatt fast på en vekst på 1,4 millioner fat dagen i 2019. Risikoen for et fall i etterspørselen er særlig knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina. Men foreløpig er det ingen tegn til svakere etterspørsel fra Kina. Samtidig holdes etterspørselen oppe i India og USA, der sistnevnte drives av sterk etterspørsel fra petrokjemisk industri.

Skuffelsen på etterspørselssiden er Europa som drev den samlede etterspørselen i OECD-landene ned med 300.000 fat dagen i fjerde kvartal. Det er det første kvartalet med fall siden slutten av 2014. Også i første kvartal falt trolig etterspørselen i OECD-landene.

Øker like mye som Equinor samlet i Norge

I mars falt tilbudet av olje med 340.000 fat dagen, ledet av Opec-kutt og ytterligere nedgang i produksjonen i Venezuela. IEA holder fast på anslagene på vel 64 millioner fat dagen i produksjon fra land utenfor Opec i år. En økning i USA er jevnet ut av fall i ventet produksjon fra Brasil. Det er den amerikanske skiferoljeproduksjonen som har snudd opp ned på oljemarkedet de siste årene.

Nå venter IEA at den amerikanske oljeproduksjonen i inneværende år vil øke mer enn anslått i siste månedsrapport. Likevel vil økningen i år være lavere enn sist år.

I fjor økte den amerikanske oljeproduksjonen med 1,6 millioner fat dagen. I år venter IEA en vekst på 1,2 millioner fat dagen. Økningen er den samme som den samlede daglige produksjonen til Equinor på norsk sokkel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.