I januar 2010 var oljeprisen på over 70 dollar fatet og optimismen skyhøy i oljemarkedet. Fire år gikk det før oljeprisen kollapset. Nå viser en fersk undersøkelse fra konsulent- og sertifiseringsselskapet DNV GL at optimismen igjen er svært høy.

– Vi ser en ganske stor optimisme over hele fjøla. Selskapene skal investere mer, de skal ta flere investeringsbeslutninger og flere tror at de vil nå sine lønnsomhetsmål, sier Liv Hovem. Hun er toppsjef for DNV GLs olje- og gassvirksomhet.

Det er 117 ledere i den norske olje- og gassindustrien som har deltatt i undersøkelsen som er del av en større internasjonal undersøkelse. Undersøkelsen viser blant annet av 77 prosent av de spurte norske lederne venter vekst i industrien det kommende året.

Det har skjedd mye

Hovem må helt tilbake til 2010 for å finne større optimisme i bransjen. Oljeprisen bunnet ut i januar 2009 etter finanskrisen, før den kollapset sommeren 2014. Mandag ettermiddag ble nordsjøolje handlet til vel 62 dollar fatet.

– Industrien har en like stor fremtidstro som det en hadde før boomen i 2010, sier Hovem.

– Er det betryggende sett i lys av kollapsen for bare fire år siden?

– Det har skjedd mye. Kostnadene er redusert betraktelig. Industrien har tro på at den ikke lenger skal være like følsom for svingninger i oljeprisen, sier Hovem.

Vil ansette flere

Optimismen gir seg utslag i at 39 prosent av norske ledere i olje- og gassindustrien venter en økning i antall ansatte det kommende året. For et år siden var det 27 prosent som ventet å ansette flere. Bare 13 prosent av de spurte venter å redusere antall ansatte. For to år siden var det 55 prosent av de spurte som ventet å redusere bemanningen.

AUF-lederen oppgitt over «sjokkert» oljeservicetopp

Optimismen i bransjen skjer samtidig som bare to av de politiske ungdomspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre, vil fortsette med å dele ut letelisenser. Hovem advarer mot det hun kaller en polariserende debatt.

– Det er ikke slik at hvis man jobber innenfor olje- og gassindustrien så jobber man mot miljøet, og hvis man jobber innen fornybar jobber man for miljøet. Jeg mener det er et samspill. Vi må få et energisystem i balanse, sier hun.

– Er det noen som helst signaler om at den logikken vinner terreng i den norske offentlige debatten?

– Det deles fortsatt ut letelisenser og en bygger ut felt. Så i praksis er det ganske balansert, sier Hovem.

Og legger til:

– Det er viktig å forstå at vi er en del av verden, og at det er behov for olje og gass i lang tid fremover, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Det er kun to av ungdomspartiene som ikke vil legge ned oljenæringen så fort som mulig. Hva er det disse ungdomspolitikerne ikke har forstått?
01:44
Publisert: