Høsten 2018 ble bratt for den genierklærte krafttraderen Einar Aas fra Grimstad. Etter milliardtap på finansielle veddemål knyttet til utviklingen i den norske og tyske kraftprisen, måtte Aas gå i forhandlinger med kreditorene. Som konsekvens har blant annet en rekke av Aas' eiendommer blitt solgt til inntekt for kreditorene.

I kjølvannet av det havarerte veddemålet undersøkte Finanstilsynet hvordan handelsplassen Nasdaq hadde håndtert sitt forhold til Aas. Rapporten viste at to av Arendals fremste krafttradere, Grunde Thorsen og Åsmund Haugsvær, både hadde vært stedfortredere for Aas og at de hadde handlet gjennom hans medlemskap på råvarebørsen. Dette resulterte i sterk kritikk av Nasdaq fra tilsynets side.

I Arendal er det de siste 15–20 årene vokst frem et finansmiljø som har satset hardt i kraftmarkedet. Aas utmerket seg lenge som spydspissen i miljøet. Grunde Thorsen er siden 2003 blitt omtalt som en del av miljøet rundt Aas.

Nå viser det ferske regnskapet til Branden Kapital, Thorsen og Haugsværs felleseide selskap, at 2018 ble et meget godt år for dem. Haugsvær bekrefter at Branden Kapital, som medlem i oppgjørssentralen til Nasdaq, måtte være med å dekke tapet, helt uavhengig av om de hadde tjent eller tapt penger på handler.

Bedret med mer enn ni mill.

Selskapet Branden Kapital fikk et resultat før skatt på 11,6 millioner kroner i 2018. Det var en oppgang på drøyt ni millioner kroner fra året før. Hverken Haugsvær eller Thorsen vil kommentere årsresultatet. Men av årsregnskapet fremkommer det at selskapet driver med kjøp og salg av kraftkontrakter med fremtidig levering, det som gjerne omtales som handel med kraftderivater. Ingen av de to eierne er ansatt i selskapet og selskapet har heller ingen øvrige ansatte.

Mens 2017-resultatet var tynget av en nedskrivning på nærmere 9,5 millioner kroner, som barberte vekk store deler av overskuddet det året, var det ingen tilsvarende hendelser i 2018.

Inngikk avtale

I september erklærte Aas, omtalt som landets flinkeste krafttrader gjennom mange år, at resultatet av feilslåtte veddemål enten var gjeldsordning eller personlig konkurs. Siden er altså en rekke eiendommer og kunst solgt til fordel for kreditorene. Aas har inngått en avtale med kreditorene som blant annet gir han mulighet til å bli boende fastboligen i Grimstad inntil videre. Han kan også tjene inntil 1,2 millioner kroner i året uten å måtte dele med kreditorene.

Branden Kapital er ikke alene om å ha investert i samme kontrakter som Aas og likevel kommet seg mer enn helskinnet gjennom 2018. DN har tidligere omtalt Kirkesundet Kraft som også endte med et godt resultat i fjor ved å ta samme posisjoner som Aas.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.