Sjokket har ennå ikke lagt seg etter at Norges mest kjente – og mest lønnsomme – krafttrader Einar Aas hadde spekulert bort alle pengene sine. Torsdag for en uke siden varslet han i en spektakulær melding at han var personlig konkurs om han ikke kom til enighet med kreditorene sine.

Sent fredag kveld er det klart at Aas og hans advokater er blitt enige med kraftbørsen Nasdaq om en foreløpig plan, ifølge en melding fra Nasdaq.

Sammen er de blitt enige om at Aas og kreditorene skal legge frem en plan for hvordan hans eiendommer, aksjer og andre verdier skal selges ut, for å dekke så mye som mulig av tapene på mer enn én milliard kroner de andre markedsaktørene har måttet bære.

«Sikrer verdiene hans minst like godt»

Advokat/ansvarlig partner Marius Moursund Gisvold i Wikborg Rein Advokatfirma, som representerer Einar Aas, skriver i en melding til DN at Einar Aas fredag har forpliktet seg overfor sine kreditorer til en plan for gjennomføring av en privat gjeldsforhandling, som Nasdaq vil anbefale for sine clearingmedlemmer.

«Medlemmene er de som har den økonomiske interesse i regresskravene som følge av det rapporterte innskuddet av 107 millioner euro i Nasdaqs misligholdsfond», skriver han.

Det beløpet tilsvarer rett i overkant av én milliard kroner.

Syv andre motparter

Planen til salg og løsning vil også bli lagt frem for syv mindre kreditorer knyttet til derivatmarkedet for strøm som ikke representeres av Nasdaq.

Det betyr at disse syv har vært motparter i andre handler i kraftmarkedet enn dem som har vært omtalt siden Aas varslet om de enorme tapene. Det er vanlig i kraftmarkedet at en del av handlene gjøres såkalt bilateralt - altså direkte mot andre markedsaktører.

Aas har også andre mindre kreditorer.

«Øvrige kreditorer (håndverkere og andre lokale kravshavere i Grimstad), som samlet utgjør en mindre sum, vil etter avtale med Nasdaq bli betalt fullt ut på mandag», heter det i meldingen fra advokatfirmaet sent fredag kveld.

Tirsdag kveld tidligere denne uken tinglyste advokatfirmaet Wikborg Rein på vegne av Einar Aas urådighetserklæringer over alle eiendommene han eier. Det ble gjort for å hindre at andre kreditorene tok beslag med prioritet.

«Alle eiendeler av betydning tilhørende Aas er nå sikret minst like godt eller bedre enn tilfelle ville være i en rettslig prosess. Den foreslåtte prosess for gjeldsforhandling vil følge reglene for offentlige gjeldsforhandlinger fullt ut», heter det.

Moursund Gisvold skriver fredag at det ikke vil bli gitt intervju eller tilleggskommentarer.

Hadde ikke mer penger

Aas hadde satset store penger på at kraftprisene i Norden og Tyskland for neste år skulle nærme seg hverandre. I stedet økte prisforskjellen mellom de ulike kontraktene i det Nasdaq-børsen selv har betegnet som en svart svane-hendelse, altså en svært uvanlig hendelse.

Nasdaq har som andre børser krav om at markedsaktørene skal stille sikkerhet for spekulative posisjoner – nettopp for at ikke dem en handler med skal gå på tap, men etter at Aas hadde hostet opp sine siste 350 millioner kroner var det slutt. Han hadde ikke mer penger å sikre posisjonene med, og børsen overtok porteføljen, og solgte den.

Måtte spytte inn

I tillegg til at Einar Aas fikk sine egne milliardverdier visket ut, måtte også clearinghuset Nasdaq ta tap på nær 1,1 milliarder kroner for å gjøre opp Aas' posisjoner.

Det er clearinghuset som skal sørge for at aktørene på Nasdaq-kraftbørsen får oppgjøret sitt, og etter at Nasdaq Clearing hadde spist av sin egen egenkapital, trakk man også fra verdiene på et misligholdsfond som medlemmene hadde satt inn penger på.

Deretter måtte medlemmene spytte inn nye penger i ekstra sikringsmidler i forhold til hvor store posisjoner de hadde da Aas gikk under med sine posisjoner.

Totalt var tapet for oppgjørssentralens medlemmer på litt mer enn én milliard kroner.

Fikk kritikk

Oppgjørssentralen er blitt kraftig kritisert etter smellen. Statkraft er Nordens nest største produsent av elektrisk kraft og sjefen der, Christian Rynning-Tønnesen, uttalte til DN denne uken at han var veldig lite imponert over Nasdaqs håndtering av saken.

– Det kom overraskende på oss også. Det er ikke bra at en enkeltaktør kan ha så stor eksponering. Nå må kontrollmekanismene rundt hvor store porteføljer som tillates, gås opp. Det skulle ikke skjedd at noen lå med en så stor eksponering uten tilstrekkelig dekning, sier Rynning-Tønnesen.

Aas hadde en eksponering i det nordiske kraftmarkedet da han ble stoppet på 23 TWh (milliarder kilowattimer). Det tilsvarer nesten en fjerdedel av det samlede forbruket av elektrisitet i Norge på ett år. I tillegg skal Aas ha hatt posisjoner mot det tyske markedet på 11 TWh.

«Nasdaq Clearing forfølger alle rettigheter og tilgjengelige muligheter for å inndrive verdier for medlemmer og kunder, for å minimere et eventuelt bortfall, og vil høre med medlemmer og kunder om dette», skriver oppgjørssentralen i meldingen til sine medlemmer sent fredag kveld.

Verdier som realiseres, vil fordeles i tråd med reglene for misligholdsfondet på børsen.

Har tjent 3,5 milliarder de siste ti årene

Einar Aas har drevet krafttradingen som privatperson og var det eneste medlemmet på børsen som ikke var et aksjeselskap. Ligningstallene viser at han har tjent 3,5 milliarder kroner de seneste ti årene.

Einar Aas eier eiendommer for mellom 150 og 200 millioner kroner som nå trolig blir solgt for å dekke inn mest mulig av tapet. Heftelsene omfatter blant annet en kostbar leilighet på Tjuvholmen i Oslo, et stort hyttetun i Nissedal i Telemark og flere strandeiendommer på Sørlandet.

Spansk eiendom

Aas har også investert i flere eiendomsprosjekter i Spania. I fjor skrev Finansavisen at krafttraderen har satset 218 millioner kroner i spanske eiendomsprosjekter de siste årene.

I 2015 investerte han 100 millioner kroner i selskapet El Unico for å utvikle en tomt i Marbella, i tillegg til å ha investert 118 millioner kroner i selskapet Jardinan som også driver med eiendom i Spania, ifølge avisen.

Einar Aas' private investeringsselskap Toppen Invest har også aksjer i blant annet Viking Heat Engines, Skagen44 as, og Future Explorations. Ved inngangen til 2018 satt selskapet på verdier på en halv milliard kroner, og en egenkapital på 200 millioner kroner.

Til sammen sitter Aas på verdier for mange hundre millioner kroner, som nå trolig går tapt til fordel for Nasdaq-medlemmene og de øvrige kraft-motpartene.

– Nasdaq vil støtte likvidering (salg, red.anm.) av eiendelene på en rask og passende måte, i tråd med hensynet til å realisere maksimale verdier for medlemmene, og vil holde kontakt med medlemmene om dette, skriver oppgjørssentralen.

I en spørsmål/svar-sekvens i meldingen Nasdaq har sendt sine medlemmer, spør Nasdaq selv om det er mulig for enkeltmedlemmer på børsen å saksøke Aas for å få igjen sin del av tapene.

– I dag har Nasdaq rett til kompensasjon for tapene fra misligholdet og Nasdaq forfølger dette kravet hardt med diskusjonene som har ledet frem til dagens forslag om at Aas fremmer et omforent forslag med kreditorene, svarer Nasdaq.

Hyrer utenforstående til å se på risikostyringen

Nasdaq har allerede lovet å hyre noen utenforstående til å se nærmere på risikostyringen på oppgjørssentralen. Det fremgår i fredagens melding at konsulentene i Oliver Wyman nå har fått dette oppdraget.

Selve handelen på Nasdaq skjer på selve kraftbørsen, som er plassert i et norsk aksjeselskap. Oppgjørssentralen, clearingen, ligger i et svensk selskap. Det fremgår av meldingen at ettersom Aas er bosatt i Norge, er det norsk konkursrett som gjelder.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kommentator i DN Bård Bjerkholt om skandalen i Danske Bank: – Gjør saken til en av de aller største hvitvaskingsskandalene i verden
01:28
Publisert: