Mandag møtes EUs energiministre til et krisemøte om den høyt pressede energisituasjonen i Europa og et forbud mot russisk olje.

EU planlegger å legge frem et forslag om å fase ut russisk oljeimport i løpet av året, men legge opp til at restriksjoner på import vil bli innført allerede i løpet av de neste månedene. Et fullt forbud vil sannsynligvis først inntreffe mot slutten av 2022.

Mens Tyskland har uttalt at de kan frigjøre seg fra russisk olje i løpet av sommeren, har Ungarn signalisert at de vil legge ned veto mot eventuelle sanksjoner mot russisk energi.

Den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock uttalte til tysk presse før det ekstraordinære energiministermøte at de støtter et forbud av russisk olje, men spørsmålet skaper splid blant EUs medlemsland. Viktor Orbans stabsjef, Gergely Gulyas, uttalte mandag at Ungarn ikke vil støtte forslaget.

– EU-kommisjonen har tidligere uttalt at en mulig beslutning kunne komme innen 15. mai. Ettersom Tyskland nå offisielt har uttalt at en olje-embargo er gjennomførbart i løpet av «noen måneder» fra tidligere «i løpet av året», har sannsynligheten økt, men det er fremdeles usikkert om det blir et fullt EU-forbud som krever enstemmighet, ettersom Ungarn er foreløpig i mot, sier analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

Han mener det imidlertid er rimelig å anta at et eventuelt forbud kan tre i kraft om kort tid, og at det da blir snakk om om en gradvis nedtrapping over flere måneder.

Strammere marked og høyere priser

– Et EU-forbud vil mest sannsynlig tilstramme oljemarkedet noe, ettersom ikke alt av EUs tre millioner fat per dag av råoljeimport fra Russland og rundt én million fat per dag av diesel og andre petroleumsprodukter, vil finne kjøpere andre steder i verden, sier Tonhaugen.

Selv om oljeimporterende land som Kina og India vil kunne fortsette å øke importen fra Russland til rabatterte priser, vil oljemarkedet bli strammere da EU må forsyne denne oljen fra andre steder, som Midtøsten, Amerika og Nordsjøen.

– Mens noe av produksjonen i Russland faller bort fra markedet avhengig av hvor mye andre land øker sin andel av russisk oljeimport.

Oljeprisen faller videre mandag, og er ned 2,9 prosent. Like etter klokken to blir et fat nordsjøolje handlet for 103,32 dollar fatet. Selv om markedet venter en russisk oljeboikott, tror Tonhagen at prisene kan stige videre.

– Alt annet like, vil et strammere oljemarked øke de internasjonale oljeprisene i markedet, men deler av denne sannsynligheten er priset inn av markedet allerede, men ikke alt mener vi. Det er derfor sannsynlig at oljeprisene vil stige ytterligere dersom EU vedtar et forbud. Hvordan oljeprisene deretter vil utvikle seg avhenger av markedsutviklingen videre, farten i verdensøkonomien og produksjonsforstyrrelser eller økninger fra OPEC.

Flere dempere

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB uttalte tidligere til DN at frislippene fra lagrene til IEA og USA og nedstengingene i Kina som har senket oljeetterspørselen er hovedårsaken til at at oljeprisen ikke ligger 20 til 30 dollar høyere enn den gjør i dag.

Tonhagen tror det er flere årsaker til at vi ikke har sett enda høyere oljepriser.

– For det første har OECD-landene vedtatt å selge olje fra strategiske lagre over en periode fremover. Samtidig har inflasjon og dempede vekstforventninger redusert forventningene til oljeetterspørselen fremover, mens Covid-situasjonen i Kina også har dempet oljeetterspørselen til en viss grad, sier han og legger til:

– Videre har også oljeeksporten fra Russland, så langt, ikke blitt redusert i nevneverdig grad, ettersom India og andre land har økt sin import fra Russland.

Det er drivstoffprisene, og særlig diesel, som har hatt den sterkeste prisutviklingen.

– Ikke råolje, ettersom høyere oljepriser og lavere raffineriproduksjon i Europa har redusert forsyningen av raffinerte produkter, mens solid utvikling i dieseletterspørselen blant annet som følge av oppgangen i verdensøkonomien etter Covid gjør markedssituasjonen stram nå forut for oppgangen i drivstoffetterspørselen inn mot sommeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.