Det var i forbindelse med oljemessen i fjor at Equinor lanserte milliardplanene for elektrifisering av deler av feltene Snorre og Gullfaks. Da ble investeringene anslått å koste rundt fem milliarder kroner. Fredag overrakte selskapet planen for utbygging og drift til statsminister Erna Solberg i Equinors lokaler på Fornebu. Der går det frem at kostnadene for prosjektet nå anslås til å være i underkant av fem milliarder kroner.

– Dette er for meg viktig milepæl i norsk energihistorie. Dette blir den største flytende havvindparken i verden, mer enn dobbelt så stor som den vi har i Skottland. Det er samtidig første gang vi tar i bruk flytende havvind for å levere kraft til olje- og gassinstallasjoner, sier Pål Eitrheim som er leder for fornybarområdet i Equinor.

Han peker på at prosjektet vil bidra til teknologiutvikling slik at kostnadene ved flytende havvind kan tas ytterligere ned, at norsk industri vil dra nytte av prosjektet og at prosjektet vil kutte CO2-utslippene

I beste fall null-prosjekt

Allerede da planene ble lansert var det klart at prosjektet ville kreve store statlige subsidier om det skulle bli realisert. I august i år ble det klart at Enova ville gi Equinor og partnerne i lisensene 2,3 milliarder kroner i støtte. Den gamle rekorden for Enova-støtte var det Hydro som satt på, da selskapet fikk halvannen milliard kroner til en ny og mer energieffektiv aluminiumsfabrikk på Karmøy i 2014.

I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

- Dette er et prosjekt som i beste fall vil gå i null, sier Eitrheim uten å ville si noe mer om interne anslag for lønnsomheten.

En forutsetning for Enova-støtte er at prosjektet ikke er lønnsomt. Multiconsult har anslått nåverdien av prosjektet til mellom minus 2,3 milliarder kroner og pluss en milliard kroner.

- Det tallet har jeg ikke noen kommentarer til, sier Eitrheim.

Kutter store utslipp

Ved å elektrifisere deler av produksjonen på de to feltene vil selskapet redusere utslippene med rundt 200.000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslippene fra 20.000 biler. Enorme mengder kraft brukes til å drive turbiner og annet utstyr på sokkelen. Hittil har dette skjedd ved hjelp av gass. Dette gir i neste omgang store utslipp av CO2. Deler av kraftforbruket på feltene Gullfaks og Snorre skal erstattes med bruk av kraft fra enorme flytende havvindmøller.

Prosjektet er komplisert fordi det omfatter strømoppkobling til fem gamle oljeplattformer på Gullfaks- og Snorre-feltene, og derigjennom involverer svært mange ulike interessenter. Gullfaks-lisensen bestyres av Equinor, med Petoro og OMV som medeiere, og skal eie fem av de 11 turbinene. Snorre-lisensen består av Equinor, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, Wintershall DEA og Vår Energi, og skal eie de siste seks.

Fornybarmålet

Equinor har store ambisjoner med Hywind-konseptet. Det handler ikke bare om Hywind Tampen. Selskapet ønsker å gjøre flytende vindparker til et konkurransedyktig alternativ til havbunnsmonterte vindparker. Det kan åpne opp enorme havområder globalt for vindenergi-utbygginger.

Equinor sa for et par år siden at de regnet med at 15–20 prosent av selskapets investeringer går til fornybar energi og lavkarbonløsninger i 2030. Og at i tidsrommet frem til da kunne komme til å investere i størrelsesorden 100 milliarder kroner i fornybar energi.

Hvis en nå summerer opp alle prosjektene, er det beløpet nådd. Empire Wind i USA og Dogger Bank i Storbritannia er store industrielle prosjekter. Equinors bruttoandel av investeringene i disse prosjektene vil være opp mot 80 milliarder kroner i perioden frem mot 2026.

I tillegg kommer Hywind Tampen og andre prosjekter som kan komme til, og at selskapet allerede har investert over 20 milliarder kroner i produserende prosjekter. Alt dette innebærer en raskere oppbygging enn tidligere antatt i retning av 15–20 prosent innen 2030.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.