Mandag morgen offentliggjør Equinor det som er de største klimaambisjonene hittil fra selskapet. Selskapet vil redusere de de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050. Mandag formiddag vil konsernsjef Eldar Sætre lansere planene på en pressekonferanse. Det var VG/E24 som var først med opplysningene om Equinors nye klimaambisjoner.

50 milliarder kroner investeres

Dagens Næringsliv har nå fått bekreftet fra kilder at ambisjonene vil innebærer investeringer fra Equinor og partnere på til sammen 50 milliarder kroner innen 2030. Det er imidlertid ikke kjent hva de nye ambisjonene innebærer i ytterligere investeringer ut over de planene som allerede er planlagt.

Regnestykkene for investeringene viser, etter det Dagens Næringsliv erfarer, en nøytral nåverdi.

Den første delen av planen skal innebærer reduksjoner av utslipp frem mot 2030 på over fem millioner tonn i årlige kutt. Det er rundt 10 prosent av de samlede årlige klimagassutslippene i Norge i dag. Equinor har tatt utgangspunkt, som EU, i 2005 når de konkretiserer sine ambisjoner. Utslippene fra Equinors egenopererte felt og anlegg i 2018 var på rundt 13 millioner tonn, om lag på samme nivå som i 2005. Ambisjonen dekker alle klimagassutslipp fra offshore-felt og landanlegg i Norge der Equinor er operatør.

Mer vindmøller til havs

Det er mange store enkelttiltak som nå er planlagt, etter det Dagens Næringsliv erfarer. I lang tid er det blitt jobbet med klimaprosjektet som offentliggjøres mandag. Offentliggjøringen skjer en dag før gigantfeltet Johan Sverdrup offisielt skal åpnes. Enkelttiltakene omfatter flere energieffektivseringstiltak og elektrifisering av flere store felt. Equinor har allerede lansert planene om elektrifisering av deler av Tampen-området ved hjelp av flytende vindmøller. Statlige Enova har gitt 2,3 milliarder kroner i støtte til prosektet.

For å nå 70 prosents reduksjon innen 2040 og nær null 2050, planlegges flere elektrifiseringsprosjekter, blant annet ved bruk av vindmøller. Equinor venter at oljeproduksjonen i 2050 på norsk sokkel vil være halvparten av i dag. I planene frem mot 2050 ligger det fortsatt ambisjoner om å fortsette letevirksomheten på norsk sokkel.

Karbonfangst- lagring er fortsatt et av de store satsningsområdene for Equinor. I tillegg vil selskapet mandag, også trekke hydrogen som en av fremtidens løsninger. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.