Han tegner opp omstillingen i en kronikk i Aftenposten tirsdag, men sier til avisen at Statoils klimasyn likevel ikke vil få konsekvenser for leteaktivitet og utvinning av olje og gass i Norge. Budskapet er heller at mer leting og mer utvinning i Norge er en del av klimaløsningen.

– Vi må fortsette å lete. I klimaløsningen har Norge et veldig godt utgangspunkt. I selve utvinningen er våre utslipp halvparten av det globale gjennomsnittet. I et klimaperspektiv er det absolutt meningsfylt å maksimere oljeproduksjonen i Norge, sier han.

- Vi skal gjøre to ting

Han håper toppen i verdens oljeforbruk blir nådd på 2020-tallet.

– I en fremtid der klimamålet blir nådd, vil oljeforbruket i vårt scenario fremdeles være 65 prosent av dagens forbruk, sier Sætre.

Statoil planlegger å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi til 2030. Til sammenligning anslår konsernet at deres samlede investeringer i år vil være i overkant av 90 milliarder kroner.

– Investeringene i fornybar energi kan utgjøre 15-20 prosent av våre samlede investeringer. Vi skal gjøre to ting: Både utvinne miljøvennlig olje og gass med lave utslipp og bygge mer fornybar energi, sier han.(Vilkår)

- Vi må stressteste norsk økonomi opp mot det som er målene for klimapolitikken
- Det er veldig få eksempler på at selskaper som har drevet med en ting klarer å omstille seg til å drive med noe helt annet. Men kanskje Statoil kan klare det, sier direktør for Cicero Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen.
03:14
Publisert:
Sætre: - Dette kommer til å gi oss god avkastning
Dette er Statoils nye Hololens briller, som blant annet gjør det mulig å plassere virtuelle objekter i den virkelige verden.
01:16
Publisert:
Etter 34 år i Statoil er det dette som gir mening for Erik Kjos-Hanssen (63)
Man må planlegge hva man vil bruke pensjonisttilværelsen til, mener Kjos-Hanssen. Selv synes han det er godt å kunne bidra med å gi noe til andre.
03:08
Publisert: