Ifølge Reuters har Norge sendt spesialfartøy for å undersøke den undersjøiske gassrørledningen til Tyskland, Europipe II.

Årsaken skal være sikkerhetshensyn som følge av gasslekkasjen i de to gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 som går mellom Russland og Tyskland.

På onsdag skal Havila Subsea, et oljeservicefartøy utstyrt med fjernstyrte undervannsroboter, blitt satt inn for å kartlegge Europipe II-rørledningen. Gassrørledningen går fra Kårstø-prosessanlegg i Rogaland til Dornum i Tyskland. Informasjonen skal fremkomme av Refinitiv fartøysporingsdata, ifølge Reuters.

Jostein Alendal, administrerende direktør i Reach Subsea som driver Havila Subsea, sier til Reuters at inspeksjonen ble bestilt av Equinor, som utfører rørledningsinspeksjoner på vegne av Gassco.

Hverken Equinor eller Gassco har bekreftet informasjonen overfor Reuters. Det norske militæret ville heller ikke kommentere saken overfor Reuters.

– Av sikkerhetshensyn kan vi ikke gå i detalj om spesifikke tiltak, sa en talsperson for Gassco i en epost til Reuters.

Pressetalsperson i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, skriver i en e-post til DN at sikringsnivået er hevet.

– Sikringsnivået er hevet for installasjoner og infrastruktur på norsk sokkel. Som et føre-var tiltak har vi satt i gang tiltak knyttet til rørnettet. Vi er Teknisk tjenesteyter (TSP), på vegne av Gassco, som eier rørnettet og vi utfører bl.a. rørinspeksjoner.

Videre skriver Johannessen at Equinor gjør løpende vurderinger av risiko og mulige tiltak.

– Av sikringshensyn ønsker vi ikke å gå nærmere inn på våre tiltak, skriver Equinor.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.